Etkinlik Takvimi
26.02.2020
2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Süreci
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 29.12.2017 14:54:00

 

2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi'ne BURADAN Ulaşabilirsiniz

2019 Yılı Akademik Teşvik Puan Tablosu'na BURADAN Ulaşabilirsiniz

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri'ne BURADAN Ulaşabilirsiniz

Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne BURADAN Ulaşabilirsiniz

Akademik Teşvik Ulusal ve Uluslararası Yayınevleri Listesine BURADAN Ulaşabilirsiniz

2019 Yılı Akademik Teşvik Puan Listesine BURADAN Ulaşabilirsiniz

 

Üniversitemiz akademik teşvik başvuru takvimi gereğince Birimlere sunulan Akademik teşvik başvuru dosyalarının Birim Akademik teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarının ilgili fakülte dekanlıkları ve Yüksekokul müdürlükleri tarafından birleştirilerek toplam sonuçların 25 Ocak 2019 tarihine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'na iletilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme sonuçları rektörlüğe iletilirken sadece YOKSİS'ten alınan akademik teşvik başvuru formu çıktıları ve Birim Akademik teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirme sonuçları iletilecektir. Akademik personelin kanıtlayıcı belgeleri içeren başvuru dosyaları birimlerde tutulacaktır.  Ancak, akademik personelin başvuru formunda belirttikleri puanlarla Birim Akademik teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından belirlenen puanlar arasında bir farklılık olması halinde birim komisyonları tarafından gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlanmalı ve kişiye ait başvuru dosyası değerlendirme sonuçları ile birlikte gönderilmelidir. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca gerekli görülen hallerde daha sonra bu kanıtlayıcı belgeler ve/veya ilave belgeler talep edebilir. 

Değerlendirme sonuçları yazılı olarak gönderilmesinin yanında ekte verilen excel tablosuna işlenerek elektronik ortamda akademiktesvik@selcuk.edu.tr  adresine de iletilmelidir.

Akademik personelin akademik teşvik puanları üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Bu akademik teşvik puanlarına itirazlar 1-7 Şubat tarihleri arasında, Selçuk Üniversitesi  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına  yapılmalıdır. İtirazlar akademiktesvik@selcuk.edu.tr adresine de iletilebilir.

İLGİLİ MEMUR : Zeynep KILIÇ

İRTİBAT : 0332 2238162  DIŞ HAT

                              38162  DAHİLİ         

İLGİLİ AKADEMİSYEN : Doç. Dr. Serkan ERDEMİR

İRTİBAT : 0332 2233853

                              33853  DAHİLİ