Etkinlik Takvimi
21.02.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Doktora, Tezli YL. Prog. Harç Yatırma ve Dönem Kaydı Duyurusu
Yayınlayan Birim
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HARÇ YATIRMA VE DÖNEM KAYDI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi: 18-29 Eylül 2017
Danışman Onayı: 19 Eylül-06 Ekim 2017 tarihleri arasındadır.

- Harç yükümlüsü olan öğrenciler

Yüksek Lisans: 5. Yarıyıl
Doktora: 9. Yarıyıl

Araştırma Görevlileri
Yüksek Lisans: 7. Yarıyıl
Doktora: 13. Yarıyıldan itibaren


- Yukarıda belirtilen süreler içerisinde öğrenim harçlarının yatırılması ve dönem kayıtlarının yenilenip danışman onaylarının danışman öğretim üyelerine yaptırılması gerekmektedir

- Harç yükümlüsü olmayan öğrencilerimizin  yukarıda belirtilen süreler içerisinde dönem kaydı onaylarını danışman öğretim üyelerine yaptırmaları gerekmektedir

- Akademik Takvimde belirtilen sürelerde harcını yatırıp dönem kaydını yenilemeyen ve danışman onaylarını yaptırmayan öğrencilerimiz öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.


- Yükseköğretim Programlarında ikinci kayıtları bulunan öğrencilerde kayıt yenileme süresi içinde harç ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.
(“2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Öğrenim Hakkı Kazanan Öğrencilerin Katkı Payı Ve Öğrenim Ücreti Tutarları Madde 6 - (1) Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı İken Tekrar Girdiği Sınav Sonucuna Göre Başka Bir Yükseköğretim Kurumuna Yerleşen Öğrenciler, Kayıt Yaptıracakları Yükseköğretim Programına Ait Katkı, Payı/Öğrenim Ücretine Tabi olur.” kararına göre)


Not1: Harç ücretleri herhangibir Vakıflarbankası şubelerinden öğrenci numarasına yatırılmalıdır.

Not2: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararı belli olmadığından öğrencilerimize 2016-2017 öğretim yılına ait olan miktarlar (katkı payı ve öğrenim ücreti) tahakkuk ettirilmiştir. Daha sonra 2017-2018 öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair karar belli olunca fark miktarı olan ücretler tekrar tahakkuklandırılacaktır.