Etkinlik Takvimi
17.10.2019
SÜYÖS 2017 Ek Yerleştirme Başvuru İlanı
Yayınlayan Birim
SÜYÖS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yayın Tarihi: 04.08.2017 01:00:00

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

EK YERLEŞTİRME İLE ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

Başvuru Koşulları

a) Adayların ortaöğrenimlerinin (lise) son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla

1)  Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 7. Maddesinde &ldquo(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.&rdquo hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup KKTC&rsquode ikamet eden ve KKTC&rsquode ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

6) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklu öğrencilerin,

başvuruları kabul edilecektir.

 

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup (ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4)  Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),

5)  Türkiyedeki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye&rsquode bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

 

 

Başvuru için Taban Puanlar

Adayların başvuru için Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (SÜYÖS) ve eşdeğer sınavlardan almaları gereken taban puanlar şunlardır:

 

a) SÜYÖS ten en az 40 puan,

b) SAT I dan en az 1000 toplam puan,

c) ACT (AmericanCollegeTesting) sınavından en az 21 puan,

ç) GCE (General CertificateEducatıon/A Level Sertificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası,

d) I.B.(International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,

e) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan,

f) FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olanlar,

g) ÜRDÜN ve FİLİSTİN&rsquode yapılan TAWJİHİ sınavından fen dalında (ScientificStream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

ğ) Lübnan da yapılan BAKALORYA (BaccalaureatLibanais) sınavında fen dalında (ScientificStream) diploma notu en az 14 olanlar,

h) AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye,  Libya Bakaloryası) , Fen Dalında (ScientificStream), Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

ı) Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

i) ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğrenime Geçiş Sınavından (YGS) veya Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) ön lisans programları için en az 140, lisans programları için en az 180 puan almış olmak,

j) GCE AL (General CertificateEducation / A Level Sertifate) sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış olmak,

k) TÜBİTAKın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya alanlar.

l) Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinden ilgili yıl için yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili sınav yapan Üniversitelerin en az asgari puanına sahip olmak.

            Yurtdışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abıtur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri 2 yıl ile sınırlandırılmıştır.

 

BAŞVURU

Başvurular tercih yapılan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullara şahsen yapılacaktır. Adaylar birden çok bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru sonuçları ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulların web sayfalarında ilan edilecektir.

 

Fakülte web adresleri için: http://www.selcuk.edu.tr/html/fakulteler.html

Yüksekokullar web adresleri için: http://www.selcuk.edu.tr/html/yuksekOkullar.html

Meslek Yüksekokullar web adresleri için: http://www.selcuk.edu.tr/html/myo.html

bağlantılarından ulaşılabilir.

 

EK YERLEŞTİRME TAKVİM

 

15 Ağustos-08 Eylül 2017

Adayların İstenilen Evraklarla Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullara Ek Yerleştirme Başvurusu

13 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Sonuçlarının Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının WEB sayfalarından İlanı

14-18 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Asil Adayların Kaydı

21-22 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Yedek Adayların Kaydı

 

 

KAYIT (BAŞVURU) İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında evrakları aslı ibraz edilerek fotokopisi teslim edilecektir. Kesin kayıtta evrakların aslı teslim edilecektir.

a) Başvuru şartını sağladığına dair belge, (Geçerliliği devam eden sınav sonuç belgesi)

b)  Lise diplomasının aslı, (Yabancı dildeki diplomaların  yeminli tercüman  onaylı Türkçe çevirisi)

c)  Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır),

d) Pasaportun noter tasdikli kopyası veya fotokopisi (pasaportun aslı fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde ilgili birimce onaylanır)         

e) İkamet Tezkeresinin fotokopisi,(kesin kayıt yaptırdıktan sonra Emniyet Müdürlüğünden alınıp fakülte öğrenci işlerine teslim edilecektir.)

e)  T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g)  T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

h)  Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan

Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

ı)   T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) transkript (karne),

i)   Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu, (Kesin kayıtta verilecek)

j)   Fotoğraf (6 adet),

k)  Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

l)   Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,

ADAYLAR BİRDEN FAZLA BÖLÜME BAŞVURU YAPMAK İSTERLERSE HERBİR BAŞVURU İÇİN YUKARIDAKİ EVRAKLARI TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR

 

 

Ek Kontenjanlar için tıklayınız.