Etkinlik Takvimi
20.08.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Uluslararası "Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri" Sempozyumu
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 23.06.2017 10:29:00

 

Hukukçu kimliği, felsefi düşünceleri, bu doğrultuda geliştirdiği siyasi tavrı ve kaleme aldığı eserleri ile Türk düşünce hayatında seçkin bir yeri olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, aynı zamanda devlet adamı, siyasetçi ve sivil toplumcu kimliği ile de karşımıza çıkan müstesna bir şahsiyettir. Aldığı eğitim ve edindiği yaşam tecrübesi itibariyle Doğu-Batı ekseninde gelişen düşünceleri onun Türk modernleşmesini daha derinden ve vukufiyetle inceleyip değerlendirebilmesine imkân sağlamıştır. Sorunları teşhis etmesi ve bunların üstesinden gelici siyasi bir tavrı cesaretle geliştirmesi onun araştırılıp anlaşılmasını değerli kılan diğer bir husustur. Muhafazakâr kimliği ile beraber Cumhuriyet tarihinde ilk liberal sivil toplum cemiyetinin kurucusu olması onun düşünce ekseninin muhafazakâr değerleri olduğu kadar modern düşünceleri de kapsayan bir perspektife sahip olduğunu göstermektedir. Onun fikirleri,  mücadeleleri ve eserleri yaşadığı dönemi anlamamızı sağlayacak ve günümüze ışık tutacak pek çok önemli unsuru da içerisinde barındırmaktadır. Bu sempozyum vefatının 50. Yılı vesilesi ile onun düşünce ve mücadelesini bilimsel zeminde tartışmaya açmak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çarşamba Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

KONU BAŞLIKLARI:

Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil
Felsefi ve Sosyolojik Görüşleri
Siyasi Kişiliği ve Mücadeleleri
Bir Hukukçu Olarak Ali Fuad Başgil
Ali Fuad Başgil ve Din
Ali Fuad Başgil ve Eğitim
Ali Fuad Başgil ve Türkçe
Ali Fuat Başgil ve Gençlik
Ali Fuad Başgil ve Türk Modernleşmesi

 

Web adresi: alifuadbasgilsempozyum.omu.edu.tr
E-posta: alifuadbasgilsempozyum@omu.edu.tr