Etkinlik Takvimi
17.07.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Enstitümüz öğrencilerine öğrenim süreleri ile ilgili duyuru
Yayınlayan Birim
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yayın Tarihi: 24.05.2017 00:00:00

Enstitümüz Yönetim Kurulunun 21.02.2017 tarih ve 11/53 sayılı kararı ile,
03.10.2016 tarihli 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçiş hükümleri madde 1/2 gereğince öğrenciler için yönetmelikte yer alan sürelerinin başlangıç tarihi olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılının esas alınmasına ve öğrencilere tezli yüksek lisans programında azami altı (6) yarıyıl, doktora programında ise azami oniki (12) yarıyıl ve tezsiz yüksek lisans programında azami üç (3) yarıyıl süre verilmesine, öğrencilerin Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda ise kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Öğrencilerimize duyurulur.