Etkinlik Takvimi
25.05.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı
Yayınlayan Birim
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 10.07.2013 10:43:00

 

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nın aşağıda belirtilen programlarına (Anasanat – Sanat Dallarına) 2013 – 2014 Eğitim-Öğretim yılı için Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

KONTENJANLAR

Program Adı                          Kontenjan

Şan                                              10

Tiyatro                                         15

Türk Sanat Müziği                       20

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

1-      2013 yılı YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 180 ve daha yukarı puan almış olmak.

2-      4 yıl veya daha fazla süreli Yükseköğretim programını bitirmiş erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3-      Müracaat ettiği sanat dalı eğitimini sürdürecek bir engeli bulunmamak.

 

SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

 

               1.    Sınavlar iki aşamada yapılacak olup; 1. Aşama Baraj Sınavı, 2. Aşama Kesin Kabul Sınavıdır.

2.    Sınav şekli ve puanlama ile ilgili bilgiler Selçuk Üniversitesi ve Konservatuvarımızın resmi web sitesinde ilan edilecek ve ön kayıt esnasında adaylara verilecektir.

Not: Orta öğretimlerini Konservatuvar veya Anadolu Güzel Sanatlar liselerinde tamamlayan aynı alanda Konservatuvarımıza müracaat eden adaylar da 1. Aşama Sınavlarına (Baraj Sınavlarına) tabi tutulacaklardır.

 

 

ÖN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ŞARTLAR

 

1-      Ön Kayıt Formu ( Ön kayıt esnasında adaya matbu olarak verilecek.)

2-      2013 yılı YGS sonuç belgesinin internet çıktısı

3-      4 adet 4,5 x 6             cm ebadında vesikalık fotoğraf ( İlgili Mevzuatta belirtilen şekilde ve son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

4-      Lise Diplomasının aslı gösterilerek sunulan fotokopisi veya onaylı fotokopisi (Diplomasını henüz almamış olanlar için Geçici Mezuniyet Belgesi.)

5-      Nüfus cüzdanının aslı gösterilerek sunulan fotokopisi veya noter onaylı sureti

6-      Adaylar birden fazla programa ön kayıt yaptırabilir

7-      Adayın kendisi veya noter tasdikli vekalet verdiği bir yakını ön kayıt yaptırabilir. Posta vb. ile yapılan başvurular kabul edilmez.

8-      Adaylardan Özel Yetenek Sınavı giriş ücreti alınmayacaktır.

                 9-    Başvuru sırasında adaylara sınav giriş belgesi verilecektir. Adaylar sınav sırasında bu belgeyi yanında bulundurmak zorundadır.

 

BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATLERİ

 

            Ön kayıt için başvuru, S.Ü. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Alâeddin Keykûbat Yerleşkesi Selçuklu/KONYA adresindeki Öğrenci İşleri Bürosuna 12 –16 Ağustos 2013 tarihlerinde 08.00 – 12.00 ve 13.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

ÖN KAYIT, ÖZEL YETENEK SINAVI, KESİN KAYIT VE YEDEK KAYIT TARİHLERİ

 

1- Ön Kayıt                                    : 12 – 16 Ağustos 2013

2- Özel Yetenek Sınavı                : 19 – 23 Ağustos 2013

3- Kesin Kayıt                               : 02 – 06 Eylül 2013

4- Yedek Kayıt İlanı                      : 9 Eylül 2013 (Bu ilan, kesin kayıt döneminde kontenjanlar dolmadığı takdirde, Konservatuvar’ın  

                                                          web sayfasında yapılacaktır.)         

         5- Yedek Kayıt                               : 10 – 11 Eylül 2013

 

Not: Özel Yetenek Sınavları 09.00-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup; müracaat sayısına göre II. Aşama Sınav tarihleri (Tiyatro Anasanat Dalı için I. Aşama’nın ‘b’ bölümünün sınav tarihleri de) Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından belirlenip birimde ilan edilecektir. 

 

 

       
     
   
 

 

2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KRİTERLERİ

 

 

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ, TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASANAT DALI

 

1. Aşama Sınavı (Baraj Sınavı)

Bu sınav eleme niteliğindedir. Adaylardan;

a) Piyanodan verilecek tek ve çift seslerin tekrar edilmesi,

b) Verilecek ritmin tekrar edilmesi,

c) Tanbur ve Kanun sazı ile çalınacak kısa melodilerin tekrar edilmesi,

d) Herhangi bir enstrüman çalması ve/veya bir sözlü eseri okuması istenir.

2. Aşama Sınavı (Kesin Kabul Sınavı)

Bu sınava 1. Aşamada başarılı olan adaylar alınır. Adaylardan;

a)  Tanbur sazı ile çalınacak melodilerin tekrar edilmesi,

b)  Verilecek ritm kalıplarının tekrar edilmesi,

c)  Kendi performansını göstermek üzere herhangi bir eseri enstrüman ile çalması ve/veya sözlü olarak okuması,

d)  Sanata bakış açıları ile ilgili genel kültür sorularını sözlü olarak cevaplamaları istenir.

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ, TİYATRO ANASANAT DALI

 

1. Aşama Sınavı ( Baraj Sınavı )

Bu sınav eleme niteliğindedir ve iki bölümden oluşmaktadır.

                a)      Kulak ve fizîkî yeterlilik sınavı:

Adaylara tek ses, ritm ve melodi tekrarından oluşan işitme sınavı uygulanır. Ayrıca, adaylardan hazırlamış oldukları bir şarkı ya da türküyü farklı tonlardan seslendirmeleri istenir.

- Dans, yürüyüş ve ritmik hareket gibi uygulamalarla adayların bedensel durumları incelenir. Adayların bu bölüme sınava tayt ya da şortla girmeleri gerekmektedir.

b)  Sahne Sınavı:

- Kulak ve fizîkî yeterlilik sınavı tamamlandıktan sonra yapılacak olan bu sınavda adaylardan, kendi seçtikleri iki tiradı oynamaları istenir. Bu tiratlardan biri komedi, diğeri dram olmalıdır.

- Adaylara tiyatro ve oyunculukla ilgili sanata bakış açılarını ortaya koyabileceği sözlü genel kültür soruları yöneltilir.

 

2. Aşama Sınavı (Kesin Kabul Sınavı)

Bu sınava 1. aşamada başarılı olan adaylar alınır.

- Adaylardan sınavda kendilerine verilecek olan bir tiradı oynamaları istenir.

- Adaylardan sınavda kendilerine verilecek konuları doğaçlama olarak canlandırmaları istenir.

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ, OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI

 

1. Aşama Sınavı ( Baraj Sınavı )

Bu sınav eleme niteliğindedir. Adaylardan;

a)  Ses renginin anlaşılabilmesi için kısa bir ses açma çalışması yapmaları,

b)  Uygulanacak müziksel işitme sınavında;

-  Piyanodan verilecek tek ses, çift ses ile üç ve dört sesli akorların tekrar edilmesi,

-  Piyanoyla çalınacak ezginin tekrar edilmesi,

-  Verilecek ritmin tekrar edilmesi istenir.

 

2. Aşama Sınavı ( Kesin Kabul Sınavı )

Bu sınava 1. aşamada başarılı olan adaylar alınır. Adaylardan;

a)   Adaylar toplu olarak alanlarına yönelik yazılı sınava tabi tutulur. 

b)   Adaya ses alanı ve rengi, ses türü ve diksiyonunu değerlendiren Şan egzersizleri yaptırılır.

c)   Aday daha önceden çalıştığı 3 Antik Arya seslendirir. Sınav komisyonu eserleri müzikalite, artikülasyon ve ritm açısından değerlendirir.

d)   Adaylardan sınavda kendilerine verilecek konuları doğaçlama olarak canlandırmaları istenir.

*  Bu aşamalar sonunda başarılı olan adaylar, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, bölümlerine kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Başarılar dileriz.