Etkinlik Takvimi
20.05.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Gençlik Araştırmaları Dergisi 12. Sayı İçin Yazı Çağrısı
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 07.04.2017 14:06:00

 

Gençlik Araştırmaları Dergisi (GAD) “gençlik” konulu bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası akademik bir dergidir. Derginin amacı, uluslararası ve disiplinler arası özgün bilimsel çalışmalar için mecra olmak, gençlikle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de gençlikle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Yayımlanacak çalışmalardan akademik niteliğe sahip olmanın yanı sıra, gençlik konulu tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Dergi böylelikle, Türkiye’de gençlik alanında çalışma yapan kişilerin/kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda, Gençlik Araştırmaları Dergisi’nin 12. sayısında, aşağıda yer alan konu başlıklarıyla ilgili makalelere yer verilecektir: (Bu başlıklar öncelikli alanlar olmakla birlikte, yazarların aşağıda yer verilmemiş alanlardan gelen özgün tematik önerileri de dikkate alınacaktır)

-  Gençlerin eğitim, meslek edinme ve istihdama katılımı ile ilgili konular

-  Gençlik hizmetleri planlanırken ve uygulanırken kurumlar arası ilişkiler

-  Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine olan ilgisi

-  Gençlerin toplumsal katılımı

-  Gençlerin Türkiye ve dünya siyasetine dair ilgi düzeyleri ve algı biçimleri

-  Maddi/Manevi Kültür ve Gençlik

-  Gençlerde toplumsal aidiyet

-  Gençlik ve sosyal sermaye

-  Gençlerin çok kültürlülüğe yaklaşımlar

-  Gençlik ve Kuşak Çatışması

-  Gençlik-Sosyal Medya İlişkisi

-  Gençlerin spora yaklaşımı ve sporla ilişkileri

-  Gençlik ve bağımlılık

-  Üniversite gençliğinin kişisel gelişimleri ile ilgili olarak kurumlardan beklentileri

- Üniversite gençliğinin istihdam ile ilgili piyasa şartlarına dönük birikimleri ve bu konularla ilgili rehberlik/danışmanlık beklentileri

-  Gençlerin, kurumlar tarafından sunulan kültürel, sosyal ve bilimsel çalışmalardan haberdar olma ve bu tür çalışmalara katılma durumları ve bu tür faaliyetlere dair beklentileri

-  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlar başta olmak üzere öğrencilere toplu barınma sağlayan mekânlardaki gençlerin hayat, eğitim, sosyal çevre, aile, dünya algıları ve bunları etkileyen koşullar

-  Gençlerde modernite ve gelenek bağlamında değer, inanç, norm ve yasa algısı

-  Gençlerde toplumsal değişim algısı ve toplumsal hareketlerin gençler üzerindeki etkisi

-  Gençlerin aile, okul, kamusal alan, iş hayatı vb. alanlarda yaşadıkları (gençlere özgü) sorunlar

-  Gençlerde okuma kültürü ve kütüphane kullanım davranışı

-  Gençlik ve suç (Hükümlü gençlerde işlenen suç türleri vb.)

 ÖNEMLİ TARİHLER:

 

12. Sayı için;

Özet metin gönderme son tarihi (Türkçe özet ve İngilizce abstract): 1 Haziran 2017

Tam metin gönderme son tarihi (İngilizce genişletilmiş özet dâhil)1 Temmuz 2017

 

Önemli Not: Yazarlar, gönderecekleri makalede aşağıdaki özelliklerin bulunduğunu kontrol etmelidirler. Bu özelliklerden herhangi birini taşımayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinden geçemeyeceklerdir:

 

1-Makale özgün, bilimsel nitelikte olmalıdır.

2-Makale, APA yazım kurallarına göre (APA 6. El Kitabı’na göre) yazılmalıdır. Yazım kuralları için dergimizin şu internet adresine başvurulabilir:

http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr/docs/Bicim-Ozellikleri-ve-Ornek-Makale.pdf )

 

3-Makalelerde “İngilizce geniş özete” de yer verilecektir.  5-7 sayfa olması beklenen İngilizce geniş özet, şunları içermelidir:

                a. Makalenin başlığı

                b. Makalenin temel problemi

                c. Makalenin kullandığı yöntem

                d. Makalenin bulguları/verileri

                e. Sunulan verilere ve bulgulara dair tartışmalar

                f. Makalenin vardığı sonuçlar ve varsa öneriler

 

Örnek İngilizce geniş özet için dergimizin şu adresine bakınız:

http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr/pdfs/article63en.pdf

 

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

 

Gençlik Araştırmaları Dergisi ekibi adına,

Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ, Editör

Suat Tayfun TOPAK, GAD Yazı İşleri Müdürü

  

Editoryal İletişim:

S. Bahar ALBAN, Yayın Koordinatörü

E-posta:  editoralban@gmail.com            

  editor@albantanitim.com.tr

                  genclikarastirmalari@gsb.gov.tr

 

GSM: 0 532 642 44 79 / Tel: 0 312 434 04 12 / Faks: 0 312 434 0413   


Adres: Alban Tanıtım Ltd. Şti. Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sk. 45/3 Kavaklıdere/ANKARA 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ, Ankara

Telefon: +90 (0312) 596 6000

 Web: http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr