Etkinlik Takvimi
26.02.2020
Ders Kaydı ile İlgili Yönetmelik Değişikliği
Yayınlayan Birim
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 13.10.2015 15:10:00

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Ders Kaydı ile İlgili Değişiklik 

Üniversitemiz Senatosunun 05.10.2015 tarih ve 2015-149 sayılı kararı ile kabul edilen ve yeniden düzenlenen Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan GEÇİCİ MADDE 1 &ndash (1) "Yürürlükten kaldırılan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının b) bendine göre ders alan öğrenciler bu madde hükümlerine göre alamadıkları dersler dahil almaları gereken dersleri 2015-2016 eğitim-öğretim yılında alabilirler." hükmü çerçevesinde, değişen yönetmeliğin ilgili maddesine göre ders alamayan öğrencilerimiz, ders kayıtlarını 20.10.2015 Salı günü mesai bitimine kadar yaptırabilirler.