DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATIN ALMA TALEP VE TEMİN SÜRECİ

SATINALMA SÜRECİ

 

  1. Talep(istek Fişi ve Mal Alım Listesi)

 

  1. Bütçe Ödeneğinin İncelemesi

 

  1. Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu

 

  1. Harcama Yetkili Onayı ve Satın Alma Başlar.

 

ALIM SÜRECİ

 

  1. Satın Alma Birimi / Piyasa Araştırma Tutanağını Düzenler / Harcama Yetkilisinden Onayı Alınır/Fatura Kesilir

 

  1. MAL ALIMI İSE = FATURA / T.İ.F.+Mal Alımı Tutanağı  veya T.İ.F. Düzenlenmeyen Tutanak

 

  1. HİZMET ALIMI İSE = FATURA /Hizmet işleri Kabul Tutanağı  düzenlendikten sonra

 

  1. Ödeme Emri Belgesi Düzenlenerek Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne evraklar incelenmek üzere teslim edilir.

 

  1. İncelenen evraklar Saymanlık Müdürlüğü Tarafından

 

  1. Gönderme Emri ve Banka İLE SONUÇLANIR.

 

NOT: Bazı Özellik Arz eden alımlarda Döner Sermaye gelir elde eden Birimlerimiz ihtiyaçlarını Teknik    Şartnameleri ile birlikte liste halinde Harcama Yetkilisine sunar.

 

 

 

 

 

Mal ve Hizmet Alım Süreci

Döner Sermaye ödeneklerinden karşılanmak üzere mal be hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelererine göre "İhale Usulü" (19, 20 ve 21. Maddelerin ilgili fıkraları) veya "Doğrudan Temin Usulü" (22. Maddenin ilgili fıkraları)" ile yapılır.

 

Her iki usul ile mal ve hizmetin temin edileceği firma/kurum/kuruluş belirlendikten sonra ilgili firma/kurum/kuruluşa bilgi verilir.

Daha sonra:

 

    İlgili firma mal ve hizmeti teslim eder.

    İlgili birim tarafından resmi olarak görevlendirilmiş olan Muayene Komisyonu tarafından mal ve hizmetin muayenesi yapılır.

    Muayene Raporu hazırlanır. Mal ve hizmet kusursuz ve şartnameye uygun ise faturası ilgili firmaya kestirilir.

    Döner Sermaye İşletme Birimi ambar memuru ilgili birimin taşınır kayıt kontrol memuruna taşınır işlem fişi kaydını yaptıktan sonra ilgili evrakla beraber,

 

            1- Piyasa fiyat araştırma tutanağı ve teklifler

            2- Muayene komisyonu raporu

            3- Fatura

            4- Alınan malzeme sarf özelliğine sahipse taşınır işlem fişi çıkışı belgesi düzenlenir.

 

    Döner Sermaye İşletme birimi gerekli kayıtları yaptıktan sonra ödeme belgesi tanzim eder.

                Harcama Yetkilisinin onaylamasından sonra ödenmek üzere evraklar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

                Saymanlık Müdürlüğünce yapılan gerekli incelemenin ardından herhangi bir eksiklik yoksa ödeme yapılacak firma veya kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesince borcu olmadığı bilgisi geldikten sonra ilgili hesaba yatırılır.  

Eğer ilgili firma veya kişiye ait vergi borcu çıkarsa öncelikle ödemesi bağlı olduğu vergi dairesine, artması halinde kalan bakiye firma veya kişiye yapılır.