DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS TALEP İŞ AKIŞI

Avans Talep = Avans talep gerekçesi ve varsa ekleri ile birlikte birim amirine Harcama Yetkilisine iletir.

İstek Fişi-Mal ve Hizmet Alımı=Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Bütçe Ödeneğinin durumunu incelikten sonra onay belgesi hazırlanarak ekleri ile birlikte birim harcama yetkilisinin onayına sunar.

Bütçe Ödeneğini İncelenir.

Harcama Yetkilisi Onayı

Muhasebe İşlem Fişi Düzenlenir.

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü İnceleme

Gönderme Emri / Banka

AVANS İŞLEMLERİNDE;

1-Ödeneğin Bulunması

2-Avans Miktarının “Döner Sermaye İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” üst sınırları geçmemesi

3-Avansın hangi Amaçla kullanılacağı

4-Avans hangi iş için verilmişse o işte kullanılması

5-Söz konusu işin gerçekleştirme işlemlerin tanımlanması bildirilemeyecek

6-Mutemetlerin görevlendirilmesinde Adı ,Soyadı ,Görev Tanımı ,T.C.Kimlik  Numarası ve İmzasının Bulunması

7-Mahsup İşlemi Yapılmadıkça veya iş için avans talep edilmemesi

8-Mutemet Avansların da bir ay, Kredi işlemlerinde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutar iade ederek hesabını kapatması

9-Harcama Yetkilisinin uygun görmesi konularına dikkat edilmelidir.

 

 

Onay Avans Talepleri için Döner Sermaye Birimi  tarafından Muhasebe İşlem Fişi düzenlenerek ödenmek üzere Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne İletilir.