DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: 2018 yılında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alan Meslek Yüksekokulumuz, uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş ara kademe insan gücünü yetiştirmek ve ülkemizin ihracata yönelik endüstri dalları başta olmak üzere sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artıracak yönde desteklemek üzere 2 önlisans programıy...
MISYON: Çağın gerektirdiği evrensel boyuttaki bilgiler ile donanmış, ulusal ve evrensel kültür birikimine sahip, inceleme, araştırma ve olası sorunları çözebilme becerileri kazandırılmış, yurtsever bireyler yetiştirmeyi, araştırma, kültürel ve sanatsal değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartta yürütmeyi, ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekono...
VIZYON: Eğitim vermekte olduğu Teknik ve İktisadi Bölümlere bağlı programlar sayesinde küreselleşen dünya koşullarının ve çağın gerektirdiği bilgi, ekipman ve donanım ile nitelikli bir ön lisans eğitimi gerçekleştiren, uluslar arası bilgiyi kullanan, sürekli artan ivmeyle gelişen ve ilerleyen ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, uzgörü, geniş ve iler... devamı için tıklayınız...