DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
KAYIT SİLME
10.12.2019
HAKKINDA: Meslek Yüksekokulumuz, uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş ara kademe insan gücünü yetiştirmek ve ülkemizin ihracata yönelik endüstri dalları başta olmak üzere sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artıracak yönde desteklemek üzere 2 önlisans programıyla 2001 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. Geçici ...
MISYON: Çağın gerektirdiği bilgi ekipman ve donanım ile nitelikli bir eğitim gerçekleştiren, uluslararası bilgiyi kullanan, gelişen ve ilerleyen, ulusal ve uluslararası boyutta topluma katkı sağlayan, geniş ve ileri görüşle yetiştirdiği insanların ürettiği bilgi sayesinde mezunu olmaktan onur duyulan bir Meslek Yüksekokulu olmak....
VIZYON: Çağın gerektirdiği evrensel boyuttaki bilgiler ile donanmış, ulusal ve evrensel kültür birikimine sahip, inceleme, araştırma ve olası sorunları çözebilme becerileri kazandırılmış, yurtsever bireyler yetiştirmeyi, araştırma, kültürel ve sanatsal değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartta yürütmeyi, ulusumuzun ve insanlığı... devamı için tıklayınız...