DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Burhanettin AYDIN

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. A.Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Burhanettin AYDIN

Amacı: Lojistik programının amacı ülkemizin başta lojistik sektörü olmak üzere, ekonomi ve endüstri alanlarında hizmet yapan kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli bireyleri lojistiğin ana unsurlarını bilen, sektöre aşina kara, deniz ve hava taşımacılığı sektörleri hakkında bilgi sahibi, sektörün aradığı özelliklere sahip, asrımızın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri hayatla birleştiren, ilim ve teknolojiye vâkıf ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanı olarak yetiştirmektir.

Vizyon: Avrupa ve Asya kıtaları arasında önemli bir üs konumunda olan Türkiyenin lojistik politikalarının oluşturulmasına ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli program olmaktır.

Misyon: Sektörde ülkemiz kültürünün, statüsünün ve insanlarının yaşam kalitesini yükselmesine katkıda bulunmak. Yeniliğe ve değişime açık olmak suretiyle toplam kaliteyi yaşayan ve uygulayan bir kültüre sahip olmak. Dürüstlük ve disiplin ülküsüyle insana değer vermek. Sektöre dair teknolojik yeniliklerin takipçisi olarak rekabet koşullarına uyumlu olarak gelişmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Lojistik programı işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hâkim nitelikli mezunlar vermeyi amaçlayan iki yıllık bir önlisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: En az lise ve dengi okul mezunu olan adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan alanlar Lojistik programını tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir bölüm veya programda Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi ortak dersleri alıp başarılı olan öğrenciler ders içeriği kriterlerinin sağlanması ve ilgili kurullarca uygun görülmesi halinde bu derslerden muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Lojistik programının süresi iki yıl / dört yarıyıldır. Programdan mezun olabilmek için, program müfredat planında yer alan toplam 120 AKTS kredisi değerindeki tüm derslerden başarılı olmak, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 işgünü zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her yarıyıl başında ders kaydını yapması gerekmektedir. Bir dersin genel sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70ine devam edilmiş olması, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam edilmiş olması gerekir. Her ders için en az bir ara sınav ve genel sınav yapılır. Genel sınav sonucunda başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılır. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) genel sınav notunun katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır. FF ve FD harf notları başarısız olup F harf notu ise öğrencinin devamsızlıktan başarısız olduğunu ifade etmektedir.

İstihdam Olanakları: Lojistik programı mezunları özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin, planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lojistik programının iki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde aşağıda yer alan dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler. -Havacılık Yönetimi -İşletme -İşletme Yönetimi -Lojistik -Lojistik ve Taşımacılık -Lojistik Yönetimi -Teknoloji ve Bilgi Yönetimi -Ulaştırma ve Lojistik -Uluslararası Finans -Uluslararası Finans ve Bankacılık -Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık -Uluslararası Lojistik Yönetimi -Uluslararası Ticaret -Uluslararası Ticaret ve Lojistik -Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi