DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. GONCA DEMİR
Fakülte Adı:  DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ A.S.D
Ana Bilim Dalı:  TÜRK HALK MÜZİĞİ
E-Mail :  gnc.dmr windowslive.com
Telefon : 05557632511
Adres : Selçuk Üniversitesi/SÜ, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı/DSDK, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi/AKY, Geleneksel Türk Müziği Bölümü/GTMB, Selçuklu/KONYA
Url : https://istanbultek.academia.edu/GoncaDemir - https://www.researchgate.net/profile/Gonca_Demir2 - https://www.linkedin.com/in/gonca-demir-380849a/
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK Müzikoloji Bölümü/MB 20122013
İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK Ses Eğitimi Bölümü/SEB20132018
Selçuk Üniversitesi/SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı/DSDK Geleneksel Türk Müziği Bölümü/GTMB2018-

  Akademik Yayınlar:

Adı-Soyadı                            Gonca Demir

Doğum Tarihi-Yeri              30.05.1985/Kayseri

E-Posta Adresleri                 gnc.dmr@windowslive.com

                                               gnc.dmrr@gmail.com

demirgon@itu.edu.tr

gonca.demir@selcuk.edu.tr

Url Linkleri                           <https://istanbultek.academia.edu/GoncaDemir>

<https://www.researchgate.net/profile/Gonca_Demir2>


TelefonNumarası                 +90 555763 25 11

AdresBilgileri                      SelçukÜniversitesi/SÜ, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı/DSDK, Geleneksel TürkMüziği Bölümü/GTMB, Türk Halk Müziği Ana Bilim Dalı/THM ABD, Alaeddin KeykubatYerleşkesi, Selçuklu/Konya.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİLERİ

·        2012-2019 İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE,Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT Doktora/DR Eğitimi (Tez Danışmanı:Prof. Erol Parlak).

·        2009-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE,Türk Müziği Programı/TMP, Yüksek Lisans/YL Mezunu (Tez Danışmanı: Doç. ErolParlak).

·        2005-2010 İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi DevletKonservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SEB, Ses Eğitimi Anasanat Dalı/SEAD,Türk Halk Müziği Programı/THM, Çift Anadal Programı/ÇAP Mezunu (BitirmeÇalışması Danışmanı: Doç. Erol Parlak).

·        2003-2009 İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi DevletKonservatuarı/TMDK, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Müzik Teorisi Anabilim Dalı/MTR,Anadal Programı/AP Mezunu (Bitirme Çalışması Danışmanı: San. Öğr. Gör. SüleymanŞenel).

·        2000-2003 Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı/KBBK Mezunu.

·        1999-2003 Kocaeli/Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi/GİAL Mezunu.

·        1997-1999 Kocaeli/Değirmendere Belediye Sanat Evi/DBSE Mezunu.

·        

 

MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

·        2012-2013 İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi DevletKonservatuarı/TMDK, Müzikoloji Bölümü/MB, Araştırma Görevlisi.

·        2013-2018 İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi DevletKonservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SEB, Araştırma Görevlisi.

·        2018-… Selçuk Üniversitesi/SÜ, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı/DSDK,Geleneksel Türk Müziği Bölümü/GTMB, Araştırma Görevlisi.

·        


LİSANS TEZLERİ

 

 • Demir, Gonca., (2009). Niğdeli Meçhul Âşık Ali Kemâl Bezirhan: Hayatı, Sanatı Ve Şairliği. Yayınlanmış Bitirme Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Temel Bilimler Bölümü/TEB, Müzik Teorisi Anabilim Dalı/MTR, Türk Halk Müziği Programı/THM (Danışman: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel), İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2010). Mezuniyet Performans Sunum Dokümanı. Yayınlanmış Bitirme Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı/TMDK, Ses Eğitimi Bölümü/SEB, Ses Eğitimi Anasanat Dalı/SEAD, Türk Halk Müziği Programı/THM, (Danışman: Doç. Erol Parlak), İstanbul/Türkiye.

 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİ

 

 • Demir, Gonca., (2011). Dil Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Yöresel Ağız Özelliklerinin Fonetik Notasyonu. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Türk Müziği Programı/TMP, (Danışman: Doç. Erol Parlak), İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2019). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller. Yayınlanmamış (Basılmamış) Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, (Danışman: Prof. Erol Parlak), İstanbul/Türkiye.

 

 

BİLİMSEL PROJELER

 

·        Demir,Gonca., & Bicil, Yücel., (2012). IPA Turca: Kural Tabanlı Türkçe FonetikDönüştürücü Programı/KTTFDP. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik AraştırmaKurumu/TUBİTAK, Ulusal Elektronik Ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü/UEKAE,Çoklu-Ortam Teknolojileri Araştırma Ve Geliştirme Laboratuvarı, Gebze/Türkiye.

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2012-2019). Türk Halk Müziği FonetikNotasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/AdaptasyonSüreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Kay Elektrik Şirketi& PENTAX Medikal Şirketi Model Örneklemleri. Bilimsel AraştırmaProjesi/BAP, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/SBE,Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı/ÖYP, (Danışman, Prof. Erol Parlak), İTÜAyazağa Kampüsü, Eski Meslek Yüksek Okulu Binası (Mediko Sosyal Merkezi Üstü),Kat: 3, 34469, İstanbul/Türkiye.

·        

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 

Ulusal/Uluslararası Bildiriler

 • Demir, Gonca., (2012). Dil-Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Yöresel Ağız Özelliklerinin Fonetik Notasyonu. I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu: Müzik Ve Kültürel Doku/UMAS 12, Karadeniz Teknik Üniversitesi/KTÜ, Devlet Konservatuarı, 16-19 Ekim, Trabzon/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2012). Halkbilim Analiz Modellerinden Performans (İcra Gösterim) Teori Ekseninde Yapılanan Türkülerde Dil-Müzik İlişkisi. I. Ulusal Genç Halkbilimciler Sempozyumu/UGHS 12, Balıkesir Üniversitesi/BAÜN, Necatibey Eğitim Fakültesi, Halkbilimi Araştırmaları Kulübü, 9-11 Kasım, Balıkesir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Artikülâsyon Eğitimine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim/BDÖ Materyalinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nde Kullanımı. 7th ICITS (International Computer & Instructional Technologies Symposium), 6-8 Haziran, Atatürk Üniversitesi/AtaUni, Erzurum/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım Ve Adaptasyon Süreçlerinde İdyolekt Özellikleri: Neşet Ertaş Gündelik Dil Felsefesi Örneklemi. Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu/EFUS 13, Ankara Üniversitesi/AÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 21-22 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar Ekseninde Yapılanan Ve Sözel-Sanatsal Bir Performans Türü Olarak Tanımlanan Türkülerin Etnolinguistik-Müzikolinguistik Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. Second International Symposium On Language And Communication: Exploring  Novelties, ILCS 13 (Institute Of Language And Communication Studies), İzmir Üniversitesi/İÜ, 17-19 Haziran, İzmir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Sesbilgisel Farkındalık Becerisi Gelşimi: Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA. Uluslararası Kültür, Sanat, İletişim Sempozyumu/UKSİS 13, Istanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Tesisler Konferans Salonu, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2013). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS. 8. Milletlerarası Türkoloji Kongresi/MTK 13, İstanbul Üniversitesi/İÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü & İstanbul Üniversitesi/İÜ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü/TAE, 30 Eylül-4 Ekim, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Genderlekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu/UMS 14, Ege Üniversitesi/EÜ, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı/DTMK, 17-18 Kasım, İzmir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). The Transfer And Adaptation Stages Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System To Voice Educational/Doctrinal Applications: CantOvation Sing & See™. Fourth International Workshop On Folk Music Analysis/FMA 14, Boğaziçi Üniversitesi/BÜ, 12-13 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Sosyolinguistik-Müzikolinguistik Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/HISAS 14, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, 29-31 Mayıs, Kütahya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Phonotactic Properties Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS: Urfa Region Sample. INTCESS 14 (International Conference On Educatiıon And Social Sciences),  OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 3-5 Kasım, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Psycholinguistics-Musicolinguistics: The Urfa Region Sample. 1st Conference Of LILA 14 (International Conference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 16-18 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Features Of Vocology: Anatomic Model Suggestion: Visible Body®. SOCIOINT 14 (International Conference On Social Sciences And Humanities), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 8-10 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Fonetik Çözümleme Yöntem Ve Teknikleri: Ağız Araştırmaları İçin Özelleştirilmiş Praat Programı. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu/TÜKAS 15, Niğde Üniversitesi, Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi, 18-21 Mart, Niğde/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2014). Söz Varlığı Ölçütleri Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV: Urfa Yöresi Örneklemi. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: 21. Yüzyılda Sözlükçülük/USBS 14, Sakarya Üniversitesi, Rektörlük-Türk Dili Bölüm Başkanlığı, 26-27 Kasım, Sakarya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Psikolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. ADVED 15 (International Conference On Advances In Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 12-14 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Linguapoetika Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri/GÜSBAG 15, Cumhuriyet Üniversitesi/CÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, 8-10 Nisan, Sivas/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonomimi Özellikleri/THMFNS FÖ: Urfa Yöresi Örneklemi. VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/HISAS 15, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, 28-30 Mayıs, Kütahya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System Datamatrix Characteristics/TFMPNS DC: A Case Study Of Urfa. 6th ICEEPSY 15 (The International Conference On Education And Educational Psychology), Future Academy®, 19-17 Ekim, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation Sytem/TFMPNS Characteristics Of Standard/s-Musicolect/s: The Urfa Region Sample. INTCESS 15 (International Conference On Educatiıon And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 2-4 Şubat, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Phonolect-Musicolect: Urfa Region Sample. 2st conference Of LILA 15 (International Conference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 29-30 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Jeolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. SDIG 15 (VIII Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics), 14-18 Eylül, Gazimağusa/Kuzey Kıbrıs.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Idiolect-Musicolect: A Case Study Of Urfa Region. SOCIOINT 15 (International Conference On Education, Social Sciences And Humanities), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 8-10 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Religiolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu/TÜKAS 15, Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi/NEÜ & Saraybosna Üniversitesi/IUS, 4-5 Eylül, Saraybosna/Bosnahersek.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Urbanolekt-Rurallekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. 4. Uluslararası Dil Ve Edebiyat Konferansı/UDEK 15, Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi, Filoloji Ve Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, 28-29 Ekim, Tiran/Arnavutluk.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Dialekt-Folklekt-Müzikolekt Özellikleri:Urfa Yöresi Örneklemi. 1. Uluslararası Dil Eğitimi Ve Öğretimi Sempozyumu/UDES 15, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/NEÜ, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 28-30 Mayıs, Nevşehir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Seksolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. I. Uluslararası Müzik Ve Dans Kongresi/UMDK 15, Dicle Üniversitesi/DÜ, Devlet Konservatuarı, 6-8 Mayıs, Diyarbakır/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Görme Engelli Kullanıcı Profili/THMFNS GEKP: Türk Braille Alfabesi/TBA & IPA Braille Alfabesi/IPABA Örneklemleri. Uluslararası Sanat Ve Sağlık Sempozyumu/USSS 15, İstanbul Medipol Üniversitesi/MEÜ, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi & Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 21-22 Mayıs, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Regiolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı/UBTDK 15, Bilkent Üniversitesi/BÜ, 28 Eylül-01 Ekim, Saraybosna/Bosnahersek.
 • Demir, Gonca., (2015). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Visual Voice: DIVAs Örneklemi. Müzik Biliminde Gençler Buluşması 4/MBGB 15, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Dr. Erol Üçer Müzik Araştırmaları Merkezi/MİAM, Maçka Sosyal Tesisler Konferans Salonu, 7-8 Aralık, Maçka/İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2015). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Functiolect-Musicolect: A Case Study Of Urfa Region. LITCRI 15 (IV. Literary Criticism Conference), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 02-04 Kasım, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Phsyiolect-Musicolect: Urfa Region Sample. 3st Conference of LILA 16 (International Conference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 24-25 Haziran, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Philosolect-Musicolect: Urfa Region Sample. 3st Conference Of PHILHIST 16 (History Of Philosophy Conference On Interactions In Modern Philosophy), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 21-22 Mart, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Bilgisayarlı Konuşma Laboratuarı/CSL™ Model 4500 & 4150B. INTCESS 16 (International Conference On Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 08-10 Şubat, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses-Konuşma II Model 3650 & Görülebilir-Perde IV Model 3950B. VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/HISAS 16, Afyon Kocatepe Üniversitesi/AKÜ & Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, 28-30 Mayıs, Kütahya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Palatometer Veritabanı Model 4333. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı (İnsan ve Toplum Bilimleri: Madrid Konferansı)/IBAD 16, Yıldız Teknik Üniversitesi/YÜT & Autónoma de Madrid Üniversitesi, 19-22 Mayıs, Madrid/İspanya.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: Kaypentax®: Voice Range Profile/VRP Program Model 4326. ADVED 16 (2nd International Conference On Advances In Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 10-12 Kasım, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Respirasyon, Fonasyon Ve Prosodi Simülasyonu Model 5152. OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), SOCIOINT 16 (International Conference On Social Sciences And Humanities), 23-25 Mayıs, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS Characteristics Of Grapholect-Musicolect: Urfa Region Sample. Language In Focus/LIF 16 (From Theory To Practice: New Directions In ELT And Applied Linguistics), Çukurova Üniversitesi/ÇÜ, 10-12 Mart, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptatıon Process Of Turkısh Folk Musıc Phonetıc Notatıon System/TFMPNS To Educatıonal/Doctrınal Applıcatıons: IPA Source & IPA Now! & IPA Turca. OTHERNESS 16 (International Conference On Otherness In Humanities, Social Sciences And Art), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 09-10 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Multi Dimensional Voice Program/MDVP Model 5105. TURKEY STUDIES 16 (Interdisciplinary Conference On Turkey, Turkish Studies And Turkology), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 02-03 Aralık, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Bozuk Ses Veritabanı Ve Programı Model 4337. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/UEAK 16, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇOMÜ, 05-08 Mayıs, Çanakkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Applied Speech Science For Dysarthrias Model 5153. Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Konferansı/USBBK 16, Uluslararası Akademik Gelişim Platformu/UAGP, 04-07 Şubat, İspanya/Barselona/İspanya.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: İnsan İletişimleri İçin Sinir Bilim: Amaçtan Artikülâsyona Model 5155. 1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu/EUMBS 16, ERSAD (Erzurum Bilim Ve Sanat Derneği) & Atatürk Üniversitesi/AtaUni, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, 28-29 Nisan, Erzurum/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses Ve Rezonans Bozuklukları İçin Uygulamalı Konuşma Bilimi Model 5156. Uluslararası Multidisipliner Konferans/IMUCO 16, 21-22 Nisan, Antalya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). The Models Projected To Be Used In The Transfer/Adaptation Process Of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS To Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Speech Articulation: Animation Of Muscle Vectors Model 5154. International Conference On Language, Phonetics And Etymology/LPE 16, DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 07-08 Ekim, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Fonetik Veritabanı Model 4332, International Scieince Symposium/ISS 16, 01-04 Eylül, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses-Eşleme Model 5127. II. Uluslararası Müzik Ve Dans Araştırmaları Sempozyumu: Bellek Ve Kültürel Miras/UMDAS 16, Karadeniz Teknik Üniversitesi/KTÜ, Devlet Konservatuarı, 18-22 Ekim, Trabzon/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Fonetik & Algılama Simülasyon Programları Model 5151. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi: Eğitimde Kalite Güvencesi: Politikalar & Yaklaşımlar/ULEAD 16, 13-15 Ekim, Rize/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2016). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: 5150. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi: Eğitimde Kalite Güvencesi: Politikalar & Yaklaşımlar/ULEAD 16, 13-15 Ekim, Rize/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Motor Konuşma Profili Model 5141. INTCESS 17 (International Conference On Education And Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), 06-08 Şubat, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Disfonik Konuşma Ve Ses Analizi/ADSV Model 5109. ULEAD 17 (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 2017), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇOMÜ, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği, Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği/EPDAD, 27-29 Nisan, Çanakkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Analiz-Sentez Laboratuarı/ASL Model 5104. ULEAD 17 (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi 2017), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇOMÜ, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği, Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği/EPDAD, 27-29 Nisan, Çanakkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Gerçek Zamanlı Spektogram Model 5129. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu/USBS 17, Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 18-20 Mayıs, Alanya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Ses Oyunları Model 5167B. 9. Ulusal Dil Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi: Dil Ve Konuşma Terapisinde Etkileşim Ve İşbirliği/UDKBK 17, İstanbul Medipol Üniversitesi/MEÜ, 11-13 Mayıs, İstanbul/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. 1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı/UKDDEK 17, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/OMÜ, 22-23 Eylül, Samsun/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Google Play Store: AV Phonetics (Interactive Phonetics-An Audio-Visual IPA Reference). Uluslararası Eğitimi Yönetimi Forumu/EYFOR 17, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği/TOBB, Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi/ETÜ, Sosyal Tesisleri, 19-21 Ekim, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Şekilbilgisi Ortak Ölçütleri/THMFNS SBŞB OÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. Uluslararası Eğitimi Yönetimi Forumu/EYFOR 17, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği/TOBB, Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi/ETÜ, Sosyal Tesisleri, 19-21 Ekim, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Çoklu Konuşma™ Model 3700. 18. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı/UTDBK 17, Çukurova Üniversitesi/ÇÜ,  24-26 Şubat, Adana/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Türbilgisi Ölçütleri/THMFNS TBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi/INES 17, DTI University & Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 18-21 Kasım, Alanya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi/INES 17, DTI University & Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 18-21 Kasım, Alanya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV: Urfa Yöresi Örneklemi. 1. Uluslararası Müzik Ve Dans Kongresi/MÜDA, Dicle Üniversitesi/DÜ Devlet Konservatuvarı, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 18-21 Ekim, Diyarbakır/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Dârülelhân İzleri: Urfa Yöresi Derleme Örneklemleri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/UEAK 17, 11-14 Mayıs, Ordu Üniversitesi, Ordu/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Model Örneklemleri. RESSCONGRESS 17 (Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu), 03-05 Kasım, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi/BOEÜ, Bandırma/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV: Urfa Yöresi Örneklemi. RESSCONGRESS 17 (Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu), 03-05 Kasım, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi/BOEÜ, Bandırma/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV: Urfa Yöresi Örneklemi, I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu/UİAÇS 17, 21-23 Eylül, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/NEVÜ, Nevşehir/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: İşitsel Geribildirim Araçları Model 3506. 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı/UİYMK 17, 17-19 Temmuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi/DAÜ, Gazimağusa/Kıbrıs.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Etnolekt-Müzikolekt Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi. 3. Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı/UİYMK 17, 17-19 Temmuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi/DAÜ, Gazimağusa/Kıbrıs.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi. I. Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi/UMAÖK 17, Kırıkkale Üniversitesi/KÜ, Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, 30-31 Mart, Kırıkkale/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS: Lebdeğmez Örneklemleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/USBK 17, Şarkiyat Araştırmaları Derneği & e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 14-17 Eylül, Diyarbakır/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2017). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Gerçek Zamanlı EGG Analizi Model 5138. I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu/USES 17, Pamukkale Üniversitesi/PAÜ, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 20-22 Nisan, Denizli/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Gerçek Zamanlı Perde Model 5121. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu/UMÇS 18, ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal Of Academic Social Science), Crowne Plaza Ankara Oteli, 16-17 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: UCLA Fonetik Laboratuvar Arşivi Türkçe Dil Veritabanı/UCLA FLA TDV. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu/UMÇS 18, ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal Of Academic Social Science), Crowne Plaza Ankara Oteli, 16-17 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu/UMÇS 18, ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal Of Academic Social Science), Crowne Plaza Ankara Oteli, 16-17 Kasım, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Örneklemleri/THMFNS EÖ. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul Bilim Ve Akademisyenler Derneği, Hampton By Hilton, 26-27 Ekim, İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Âşık Musikisi İzleri: Niğdeli Meçhul Âşık Ali Kemâl Bezirhan Örneklemi. 3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul Bilim Ve Akademisyenler Derneği, Hampton By Hilton, 26-27 Ekim, İstanbul.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Şekilbilgisi Ölçütleri/THMFNS ŞBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu/USEAS, Ankara Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği/EAB, Ankara Üniversitesi/AÜ, 06-08 Aralık, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İçerikbilgisi Ölçütleri/THMFNS İBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu/USEAS, Ankara Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği/EAB, Ankara Üniversitesi/AÜ, 06-08 Aralık, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Biçimbilgisi Ölçütleri/THMFNS BBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/UÖMAÇK 18, Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 29-30 Kasım, Demora Otel, Ankara/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2018). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Teoretikal Perspektif Örneklemi: Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/UÖMAÇK 18, Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 29-30 Kasım, Demora Otel, Ankara/Türkiye.

·        


Ulusal/UluslararasıMakaleler

·        Demir, Gonca., (2013). Halkbilim Analiz ModellerindenPerformans (İcra Gösterim) Teori Ekseninde Yapılanan Türkülerde Dil-Müzikİlişkisi. Bilim Ve Kültür-Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi/BK-UKAD 13(Science And Culture-Journal Of International Cultural Studies), Sayı/Number:03, Eylül/September, s. 37-53.

·        Demir, Gonca., (2015). Phonotactic Properties Of Turkish FolkMusic Phonetic Notation System/TFMPNS: Urfa Region Sample. ScieincePG (ScieincePublishing Group), Humanities And Social Sciences 2015; 3(4): 125-132.Published Online June 24, 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/hss),doi: 10.11648/j.hss.20150304.11, ISSN: 2330-8176 (Print); ISSN: 2330-8184(Online).

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2017). Türk Halk MüziğiFonetik Notasyon Sistemi Lektoloji Özellikleri/THMFNS LÖ: Urfa YöresiÖrneklemi. ASOSJOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi: The Journal OfAcademic Social Science), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı:52, s. 516-534, Eylül 2017, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi TürkçeÖğretmenliği Bölümü Elazığ & Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd.Şti., Elazığ/Türkiye.

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2017). Türk Halk MüziğiFonetik Notasyon Sistemi İşitme Engelli Kullanıcı Profili/THMFNS İEKP: UrfaYöresi Örneklemi. SOBIDER 17 (Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of SocialScience), Yıl: 4, Sayı: 18, s. 481-500, Aralık 2017, İnönü Üniversitesi/İÜ, FenEdebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Malatya/Türkiye.

·        Demir, Gonca., & Parlak, Erol., (2018). Türk Halk MüziğiFonetik Notasyon Sistemi Görme Engelli Kullanıcı Profili/THMFNS GEKP: UrfaYöresi Örneklemi. RSSS 18 (Researcher: Social Science Studies), Cilt 6/Sayı 2,s. 138-156, Haziran 2018, Kızılay Mah. GMK Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sok. No: 24Çankaya/Ankara.

·        

 

BİLİMSEL KİTAPLAR

 

 • Demir, Gonca., (2019). Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller. Hiperyayın: 403, Genel Yayın Editörü: Hatice Bahtiyar,  Mizanpaj ve Kapak Tasarım: Samet Zeydan, Yayıncı Sertifika No: 16680, ISBN: 978-605-281-408-6, e-ISBN: 978-605-281-409-3, 1. Baskı, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul/Türkiye.

·        

 

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

 

 • Demir, Gonca., (2016). Kitap Bölümü Yazarlığı. Music And Music Education From Ottoman Empire To Modern Turkey, (The Models Projected to be Used in the Transfer/Adaptation Process of Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS to Educational/Doctrinal Applications: KayPENTAX®: Applied Speech Science for Dysarthrias Model 5153. s. 85-95), Edited By William Sayers & Hasan Tahsin Sümbüllü, Published by AGP Research, AGP Research is an Imprint of Mayaa Education, London & Istanbul, AGP Academic Research, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE, UK, (Url<www.uagp.org>), ISBN 978-605-83281-3-6.

·        

 

OTURUM BAŞKANLIK GÖREVLERİ

 

·        Demir, Gonca., (2015). Oturum Başkanlığı.ADVED 15 (International Conference On Advances In Education And SocialSciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research),14. Oturum, 12-14 Eylül, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı.ADVED 16 (2nd International Conference On Advances In Education And SocialSciences), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research),10. Oturum, 10-12 Kasım, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2014). Oturum Başkanlığı.INTCESS 14 (International Conference On Educatiıon And Social Sciences),  OCERINT (International Organization Center OfAcademic Research), 27. Oturum, 3-5 Kasım, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2015). Oturum Başkanlığı. INTCESS 15 (InternationalConference On Educatiıon And Social Sciences), OCERINT (InternationalOrganization Center Of Academic Research), 21. Oturum, 2-4 Şubat,İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca.,(2016). Oturum Başkanlığı. INTCESS 16 (International Conference On EducationAnd Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of AcademicResearch), 14. Oturum, 08-10 Şubat, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca.,(2017). Oturum Başkanlığı. INTCESS 17 (International Conference On EducationAnd Social Sciences), OCERINT (International Organization Center Of AcademicResearch), 9. Oturum, 06-08 Şubat, İstanbul/Türkiye.

·        Demir,Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı. 3st Conference of LILA 16 (InternationalConference On Linguistics And Language), DAKAM (Eastern Mediterranean AcademicResearch Center), 5. Oturum, 24-25 Haziran, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı. OTHERNESS 16(International Conference On Otherness In Humanities, Social Sciences And Art),DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 2. Oturum, 09-10 Eylül,İstanbul/Türkiye.

·        Demir,Gonca., (2014). Oturum Başkanlığı. SOCIOINT 14 (International Conference OnSocial Sciences And Humanities), OCERINT (International Organization Center OfAcademic Research), 9. Oturum, 8-10 Eylül, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2015). Oturum Başkanlığı.SOCIOINT 15 (International Conference On Education, Social Sciences AndHumanities), OCERINT (International Organization Center Of Academic Research),16. Oturum, 8-10 Haziran, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı.OCERINT (International Organization Center Of Academic Research), SOCIOINT 16(International Conference On Social Sciences And Humanities), 11. Oturum, 23-25Mayıs, İstanbul/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2016). Oturum Başkanlığı.TURKEY STUDIES 16 (Interdisciplinary Conference On Turkey, Turkish Studies AndTurkology), DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), 3. Oturum,02-03 Aralık, İstanbul/Türkiye.

·        Demir,Gonca., (2017). Oturum Başkanlığı. II. Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu/USBS 17, Alaaddin Keykubat Üniversitesi/ALKÜ, 7. Oturum, 18-20Mayıs, Alanya/Türkiye.

·        

 

BİLİMSEL ÖDÜLLER

 

·        Demir,Gonca., (2016). En İyi Bildiri Ödülü. Türk Halk Müziği Fonetik NotasyonSistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/AdaptasyonSüreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Fonetik VeritabanıModel 4332. International Scieince Symposium/ISS 16, 01-04 Eylül,İstanbul/Türkiye.

·        

 

DÜZENLEME KURUL ÜYELİKLERİ

 

·        Demir, Gonca., (2012-2017). Düzenleme KurulÜyeliği. İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ Bilimsel ve Sanatsal EtkinlikleriDüzenleme Kurulu/BİSED, İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Türk Musikisi DevletKonservatuarı/TMDK, H Blok, BİSED Konser Salonu, İstanbul/Türkiye.

·        

 

DEĞERLENDİRME JÜRİ ÜYELİKLERİ

 

·        Demir, Gonca., (2018). Değerlendirme JüriÜyeliği. O Ses Selçuk, Selçuk Üniversitesi Gizli Hazineler Topluluğu, SüleymanDemirel Kültür Merkezi/SDKM, 30 Ağustos Salonu, 12-14-16 Kasım, Saat: 18.00-21.00,Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Konya/Türkiye.

·        Demir, Gonca., (2019). Değerlendirme JüriÜyeliği. O Ses Selçuk, Selçuk Üniversitesi Gizli Hazineler Topluluğu, SüleymanDemirel Kültür Merkezi/SDKM, 30 Ağustos Salonu, 24-25-27 Kasım, Saat: 18.00-21.00,Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Konya/Türkiye.

·        


AKADEMİK İDARİGÖREVLER

 

 

 • Demir, Gonca., (2018). Akademik İdari Görev. Şeb-i Arûs: Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü: Selam Vakti Etkinlikleri: Mûsikî Faslı Konseri, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Mevlana Türbesi Sohbet Çadırı, 12-13-15-16 Aralık, Saat: 13.00-14.00, Konya/Türkiye.
 • Demir, Gonca., (2019). Akademik İdari Görev. Şeb-i Arûs: Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümü: Selam Vakti Etkinlikleri: Mûsikî Faslı Konseri, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Mevlana Türbesi Sohbet Çadırı, 9-14-16 Aralık, Saat: 13.30-15.00, Konya/Türkiye.

AKADEMİK YAYIN PLATFORMLARI

 

·        <Academia>               Url<https://istanbultek.academia.edu/GoncaDemir>

·        <ResearchGate>         Url<https://www.researchgate.net/profile/Gonca_Demir2>

·        <Linkedin>                Url<https://www.linkedin.com/in/gonca-demir-380849a/>

·        <Publons>                  Url<https://publons.com/researcher/1481373/gonca-demir/>

 

MÜZİKAL GRUP ÜYELİKLERİ

·        Demir, Gonca., (2010). Solistlik Görevi. Grup Müselles:Müzik Grubu, Tür: Halk Müziği Düzenlemeleri, Basın Sorumlusu: snr.s@live.com, E-mail: grupmuselles@gmail.com, (Url<http://www.muselles.net/>)& (Url<https://www.youtube.com/channel/UC-VaqKZDpAXnOWCXBthttvg>)& (Url< https://www.facebook.com/grupmuselles/>).

·        

 

 

   Yönetilen Tezler
1. Gonca Demir, " Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNSnin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller ", İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı/MJT, 2012 - 2019, Tamamlandı
2. Gonca Demir, " Dil Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Yöresel Ağız Özelliklerinin Fonetik Notasyonu ", İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Müziği Programı/TMP, 2009 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
gnc.dmr@windowslive.com & gnc.dmrr@gmail.com & demirgon@itu.edu.tr & gonca.demir@selcuk.edu.tr

 Dersler