ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Misyonu

Kaliteli öğretim ve araştırma yapılabilmesi için akademik, fiziki ve teknik yapılanmasını tamamlayarak, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek. Mevcut Programlarda bulunan öğretim elemanları ile alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunmaktır.

Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Vizyonu

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Temel Değerleri

Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

·         Bilimsel anlamda özgür

·         Kurumsal anlamda özerk

·         Şeffaf ve hesap verebilen

·         Katılımcı ve farklılıklara saygılı

·         Paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde

·         Rekabetçi

·         Kalite odaklı

·         Öğrenci odaklı