ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ(EDÖ) İŞLEMLERİ

İşyeri Staj Başvuru Formunu aşağıdaki linkleri tıklayarak indirebilirsiniz. 17 Mayıs 2019 tarihine kadar staj yapacağınız işyerini belirleyip Başvuru Formunu işyerine onaylatarak Sağlık Beyanı Formu ile birlikte Bölüm Başkanınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Sizlere faydalı olacak bir işyerinde staj yapabilmeniz için erken başvurunun önemli olduğunu unutmayın!

 

1. Staj Takvimi

2. Staj 1Başvuru Formu, Staj 2 Başvuru Formu,  İşyeri Uygulamalı Eğitimi 1İşyeri Uygulamalı Eğitimi 2

3. Sağlık Beyanı Formu (Sağlık Hizmeti Alan) (Sağlık Hizmeti Almayan)

    Başvuru formu işyerine imzalatılıp danışmanına teslim edilirken bu formda teslim edilecektir.

4. Staj Defteri

5. İşyeri Değerlendirme Formu
       (Bu Form staj sonunda işyeri tarafından doldurularak kapalı zarf içerisinde öğrenci veya posta ile okula gönderilecektir.)

6. ​Stajer Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

7. Staj Sözleşmesi

 

NOT :3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine devlet tarafından işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının % 30 unun üçte biri devlet katkısı olarak yatırılacaktır.

Bu kapsamda ücret alan öğrencilerin işyerlerine ekteki formu doldurtarak, ödeme yapıldığına dair banka makbuzu ile birlikte staj sonunda okulumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

· Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. 

· Öğrenci işletmeden ücret almıyorsa bu formun doldurulmasına gerek yoktur.