ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
1- Ziraat, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri kavramak,
P.Ç.3
2- Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.4
3- Kozmetikte, parfümeride kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.1
4- Yün, örgü boyamada kullanılan doğal bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.5
5- Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların önemli olduğunu kavramak,
P.Ç.6
6- Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.12
7- Tarım teknolojileri bilgisini geliştirmek, öğrendiği bilgileri ve programları kullanmasını sağlamak,
P.Ç.13
8- Doğadan toplanan bitkiler ve tarımı yapılan tarla bitkilerinin tanıma, üretimini yapabilme, mamul ve yarı mamul madde üretebilme yeteneği kazandırmak
P.Ç.8
9- Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve harman konularında bilgi donanımına sahip olmak
P.Ç.11
10- İstatistiksel bilgilerin elde edilmesi ve yorumlanmasında yardımcı olmak,
P.Ç.9
11- Tıbbi ve aromatik bitkilerin satış ve pazarlanmasında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
P.Ç.14
12- Tarımsal üretimin artışında bitki genetiğinin çevreyle etkileşimini anlayabilen ve yeni çeşitler ile verim artışı yöntemlerinin bilinmesini sağlamak
P.Ç.7
13- Tıbbi bitkilerin üretimini artırabilecek bitki besin maddeleri ve bunları içeren gübrelerin kullanımını sağlamak
P.Ç.10
14- Tedavide kullanılan bitkilerin etken madde içeriklerinin bilinmesi, etken maddelerin çıkartılması ve kullanılma yöntemlerini kavratmak
P.Ç.18
15- Tıbbi Bitkilerde ve Tarım alanında güvenilir üretim materyallerinin temini, geliştirilmesi, yeri ve önemini kavratmak
P.Ç.15
16- Proje yürüterek belli bir konuda bilgi ve birikim sahibi olmasını sağlamak
P.Ç.16
17- Tarımdaki paydaşlarla sağlıklı iletişimi kurabilen, mesleki etik değerlere sahip olmak
P.Ç.17
18- Bitkilerde üretim kaybı oluşan hastalıkları ve zararlıları tanımak ve gerekli koruma tedbirlerini bilmek
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ3
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ6
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ7
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ8
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ9
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ11
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ13
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ14
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ15
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.