ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1- Ziraat, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri kavramak,
P.Ç.2 2- Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.3 3- Kozmetikte, parfümeride kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.4 4- Yün, örgü boyamada kullanılan doğal bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.5 5- Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların önemli olduğunu kavramak,
P.Ç.6 6- Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.7 7- Tarım teknolojileri bilgisini geliştirmek, öğrendiği bilgileri ve programları kullanmasını sağlamak,
P.Ç.8 8- Doğadan toplanan bitkiler ve tarımı yapılan tarla bitkilerinin tanıma, üretimini yapabilme, mamul ve yarı mamul madde üretebilme yeteneği kazandırmak
P.Ç.9 9- Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve harman konularında bilgi donanımına sahip olmak
P.Ç.10 10- İstatistiksel bilgilerin elde edilmesi ve yorumlanmasında yardımcı olmak,
P.Ç.11 11- Tıbbi ve aromatik bitkilerin satış ve pazarlanmasında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
P.Ç.12 12- Tarımsal üretimin artışında bitki genetiğinin çevreyle etkileşimini anlayabilen ve yeni çeşitler ile verim artışı yöntemlerinin bilinmesini sağlamak
P.Ç.13 13- Tıbbi bitkilerin üretimini artırabilecek bitki besin maddeleri ve bunları içeren gübrelerin kullanımını sağlamak
P.Ç.14 14- Tedavide kullanılan bitkilerin etken madde içeriklerinin bilinmesi, etken maddelerin çıkartılması ve kullanılma yöntemlerini kavratmak
P.Ç.15 15- Tıbbi Bitkilerde ve Tarım alanında güvenilir üretim materyallerinin temini, geliştirilmesi, yeri ve önemini kavratmak
P.Ç.16 16- Proje yürüterek belli bir konuda bilgi ve birikim sahibi olmasını sağlamak
P.Ç.17 17- Tarımdaki paydaşlarla sağlıklı iletişimi kurabilen, mesleki etik değerlere sahip olmak
P.Ç.18 18- Bitkilerde üretim kaybı oluşan hastalıkları ve zararlıları tanımak ve gerekli koruma tedbirlerini bilmek