ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   STANDARDİZASYON MUHAFAZA AMBALAJLAMA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 5505243 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Züleyha ENDES
Koordinator E-mail zendes selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Züleyha ENDES
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin ,temel laboratuvar uygulamaları ve laboratuvar çalışma güvenliği kurallarına uygun şekilde mikroorganizmaların makroskobik ve mikroskobik inceleme yöntemlerini öğretmek, mikroorganizmaların izolasyonu, kültürü ve identifikasyonu konusundaki uygulama becerilerini geliştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 60 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Derste önce konuyu kısaca açıkladıktan sonra , kümelere ayrılan öğrencilere teker teker, ekim , izolasyon, dilüsyon teknikleri uygulamalı olarak yaptırılmaktadır. Mikroorganizmaların koloni morfolojileri, kokuları, renkleri ve büyüklükleri belirlenerek not ettirilmektedir. Mikroorganizma hücrelerinin görünümü , morfolojisi ve boyanma özellikleri ise mikroskop yardımı ile inceletilmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 mikrobiyoloji tarihi, genel laboratuvar kuralları ve kullanılan bazı önemli cam, metal ve plastik eşyalar. Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
2 Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılanbazı önemli aletler ve kullanım amaçları Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
3 Mikroorganizmaların üretilmesi için kullanılan besiyerleri. Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
4 Çözeltilerin hazırlanması Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
5 Ekim metotları Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
6 kültür metotları Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
7 Mikroorganizmaların mikroskopla incelenmesi. Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
8 Mikroskopik mantarların incelenmesi Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
9 Mikroskopik parazitlerin incelenmesi Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
10 Arasınav
11 Bakteriyofajlar (Bakteri yiyen virüsler). Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
12 Sulandırım teknikleri. Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
13 Antibiyotiklere duyarlılık testleri Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
14 Su ve gıda maddelerinin mikrobiyolojik analizi. Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
15 Klinik maddelerden mikroorganizmaların izolasyonu. Fundamentals of Microbiology. 4th Edition. I. Edward Alcamo. Benjamin Cummings (1994). Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Prof. A. Temiz. (2008) Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 12
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 8
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrencilerin labortuvar güvenliği konusunda bilgi edinmelerini sağlamak 4
D.Ö.Ç. 2 2. Genel ve temel laboratuvar araç ve gereçlerini öğretmek ve uygulatmak 44
D.Ö.Ç. 3 3. Mikroorganizmaların tarihi ve evrimi konusunda bilgi edinmek 4
D.Ö.Ç. 4 4. Mikroorganizmaların incelenmesi için gerekli çeşitli cam ve metal araç ve gereçlerin özellikleri , kullanım amaçları, sterilizasyonunu uygulamalı olarak gerçekleştirmek 4
D.Ö.Ç. 5 5. Mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonu için kullanılan genel besiyerlerini hazırlatmak 4
D.Ö.Ç. 6 6. Hazırlanarak steril edilen besiyerlerinde, çeşitli materyallerden ekim yaptırmak 4
D.Ö.Ç. 7 7. İzole edilen mikroorganizma kültürlerinin çeşitlerini incelemek 4
D.Ö.Ç. 8 8. Karışık ve saf kültür örneklerinin koloni morfolojileri, renkleri, kokuları ve diğer karakteristik özellikleri göstermek. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Kültürlere çeşitli boyama yöntemleri uygulayarak , mikroorganizmaların morfolojik ve anatomik yapılarını inceletmek. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Mikroskopi yardımı ile mikroorganizmaların identifikasyonlarını gerçekleştirmek 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20