ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili özellikle uygulamalı bilgilere sahiptir.
P.Ç.2 2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirir ve kavrar.
P.Ç.3 3-Alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahiptir.
P.Ç.4 4-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları inceler, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
P.Ç.5 5-Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
P.Ç.6 6-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
P.Ç.7 7-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
P.Ç.8 8-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
P.Ç.9 9-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
P.Ç.10 10-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
P.Ç.11 11-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
P.Ç.12 12-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
P.Ç.13 13-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
P.Ç.14 14-Alanında verilerin toplanması ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında yetkinlik kazanır.
P.Ç.15 15-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
P.Ç.16 16-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
P.Ç.17 17-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.