ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER VE ÇİM ALANLARI YAPIMI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 5521414 2 / 1 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Günel YILMAZ
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı öğrencinin, ihale dosyası hazırlama ile ilgili yasal ve teknik bilgileri edinmesini, keşif raporu (sözleşmeler, teknik ve özel şartnameler, metraj listesi gibi) ve teknik rapor hazırlama gibi konularda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüz yüze anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
2 Uygulama maliyetlerinin hesaplamalarında kullanılan genel kavramların tanıtılması Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
3 Hizmet, yapım, iş, ataşman, yeşil defter keşif çıkarma, ihale, hak ediş ve metraj hazırlama gibi kavram ve işlemlerin tanıtılması Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
4 Genel ve özel şartnameler, sözleşmeler Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
5 Genel ve özel şartnameler, sözleşmeler Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
6 İhale kavramı, uygulama esasları ve işlem prosedürleri Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
7 İhale kavramı, uygulama esasları ve işlem prosedürleri Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
8 ara sınav
9 İmalat metrajlarını hazırlama yöntemleri Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
10 İmalat metrajlarını hazırlama yöntemleri Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
11 Yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamalarında imalat maliyetlerini hesaplama yöntemleri Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
12 Keşif özeti hazırlanması ve hak ediş bedeli tespitine ilişkin genel kurallar Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
13 örnek çözümler Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
14 örnek çözümler Türkyılmaz, B. ve Gülgün, B.,2002, ?Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında keşif Raporu Hazırlama Yöntemleri?, E.Ü, Zir Fak Yay.No:544 Yardımcı Ders Kitabı, İzmir.
15 Dosyalama ve sunuş
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İhale dosyası ve keşif raporu hazırlama konularının peyzaj mimarlığı ile ilişkilerini kurabilme 4
D.Ö.Ç. 2 İhale dosyası hazırlamada gerekli yasal ve teknik prosedürü öğrenerek pratiğe aktarma becerisini kazanabilme 4
D.Ö.Ç. 3 Peyzaj projeleri tasarımında uygulama bedellerinin önemini kavrayarak tasarım yaklaşımlarında maliyeti marjinalleme becerisini kazanabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20