ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   PEYZAJ ÇİZİM TEKNİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 5521121 4 / 2 6
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd Doç. Dr.Muhittin Çelebi
Koordinator E-mail mcelebi selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Peyzaj mimarlığına yönelik proje çalışmaları ve sunumları için gerekli üç boyutlu çizim yöntem ve tekniklerinin öğretilmesini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 50 0 0 0 0 40
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
bilgisayar ve programlar yardımıyla yüz yüze eğitim
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Üç boyutlu çizim Şahinler, O., Kızıl, F Mimarlıkta Teknik Resim,., Yay Yayıncılık, İstanbul, 1982. ? Uzun, G Çizim Tekniği,. Ç.Ü.Z.F. Yayınları No:95, Adana, 1994.
2 Perspektif yöntemler Özkan, B Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği, , Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi, Yayın No:515, Bornova, İzmir, 1996.- Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
3 Paralel perspektif çizim yöntemleri (aksonometrik ve eğik perspektif yöntemleri) Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
4 Aksonometrik izometrik perspektif çizim yöntemi Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
5 Aksonometrik izometrik perspektif çizim yöntemi Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
6 Aksonometrik izometrik, dimetrik ve trimetrik çizim yöntemlerinin karşılaştırılması Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
7 Eğik perspektif çizim yöntemleri (kavalyer ve militer perspektif yöntemleri) Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
8 ara sınav
9 Kavalyer perspektif çizim yöntemi Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
10 Militer perpektif çizim yöntemi Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
11 Konik perspektif temel bilgileri Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
12 Konik perspektif temel bilgileri Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
13 Konik perspektif temel bilgileri Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
14 Perspektif çizim tekniklerinin peyzaj mimarlığı çizimine uyarlanması Özkan, B Perspektif Çizim Tekniği,. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 518, Bornova-İzmir, 1996.
15 anlaşılmayan konu tekrarı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 12
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 20
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Üç boyutlu düşünme ve çizimin önemini kavrayabilme 3
D.Ö.Ç. 2 Peyzaj mimarlığı proje çalışmalarına yönelik üç boyutlu çizim yöntem ve tekniklerini öğrenebilme 4
D.Ö.Ç. 3 Objeleri zihinde canlandırma becerisini geliştirebilme, mimari ve peyzaj projelerini okuyabilme 3
D.Ö.Ç. 4 peyzaj planlarının bölümleri, silüet çizme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20