ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
To gain practical knowledge.theoretical basic level related to the field of Mathematics, science and engineering.
P.Ç.4
To gain the ability to draw occupational plans and projects using the software systems related to the field Technical drawing, computer-aided design, etc and to choose the vegetable-structural materials, to make basic dimensioning calculations,
P.Ç.3
To have a brilliant knowledge and Effective communication techniques, and have a foreign language at a level that can follow the latest developments in the field.
P.Ç.2
Have basic knowledge about the landscape and ornamental plants, recognize indoor and outdoor ornamental plants, and know their cultivation techniques and use in the landscape.
P.Ç.11
to choose components of systems and the vegetable-structural materials related to the field using the software, Technical drawing, computer-aided design, etc., and to gain the ability to draw occupational plans and projects, . and to make basic dimensioning calculations,
P.Ç.8
To gain practical and theoretical knowledge in the basic level related to the field.such as mathematics, science and engineering. Subjects.
P.Ç.5
To collect, interpret and evaluate of data, identify and analyze of problems, develop the solutions on data -based using the basic level knowledge and skills,
P.Ç.9
Comprehend and use the current techniques for applications related to the field such as the tools used in crop production, production and marketing methods of ornamental plants.
P.Ç.6
To gain the ability use the computer software and hardware a basic level of skills by the field.
P.Ç.7
Winn application skills in the agro-industrial - service sectors by examining the processes onsite.
P.Ç.10
To have the knowledge and skills about regulation of l the landscape area, aesthetic of structural material and application of park and landscape plan, and the grass areas
P.Ç.12
To the suitable ornamental plants to the environment, planning of tasks such as their cultivation according to the season, fertilization, pruning, watering , and to help the carrying out the landscape architects.
P.Ç.13
To have making oral and written presentations ability in their own language, and to explain design and applications to the employer and colleagues.
P.Ç.23
To find solutions when faced with unexpected situations in applications, and to get the responsibility in the team or win the individual work ability. To have the ability to work independently and use initiative related to works on the field.
P.Ç.14
to choose the vegetable and structural materials and components, make basic dimensioning calculations, draw occupational plans and projects, gain the applied ability using the technical drawing, computer-aided design, software systems etc.
P.Ç.19
To gain theoretical and practical knowledge in the basic level in the field such as basic engineering, mathematics and science.
P.Ç.15
be able to use the software on technical drawing, computer aided drawing etc. to choose systems and the materials (plant-structural), to make basic dimensioning calculations, to gain the information to draw occupational plans and projects.
P.Ç.21
To collect, interpret and evaluate of data, identify and analyze of problems, develop the solutions on data -based using the basic level knowledge and skills,
P.Ç.16
To use current techniques for applications, the tools and information technology in crop production and use effectively.
P.Ç.22
To gain practical skills in agro-industry and service sector by examining the processes
P.Ç.18
Lifelong learning, monitoring the developments in science and technology and gain the self-renewing awareness
P.Ç.20
To have an effective communication techniques, and have a foreign language at a level that can follow the latest developments in the field.
P.Ç.17
To understand professional and ethical responsibility, to be able to communicate with experts in other fields.
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ3
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ6
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ7
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ8
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ9
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ11
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ13
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ14
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ15
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.