ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Muhittin ÇELEBİ

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Züleyha ENDES

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Fatih SARI

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Muhittin ÇELEBİ

Amacı: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, kırsal, kentsel ve özel alanlar için peyzaj projeleri tasarım ve çizim prensiplerini bilen, süs bitkileri yetiştirme, üretim, bakım ve uygulama işlemlerini yapabilen, doğal ve kültürel kaynakları ölçülü kullanabilen, tarımsal konularda bilgili olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanında yetkin ara eleman yetiştiren ve, kendini yenileyen ve geliştiren bir program olmaktır. Programda, bitki yetiştirme, peyzajda kullanma ve bakımı ile ilgili alanlarda çalışan mühendis ve peyzaj mimarlarına yardımcı olabilecek ara elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon: Üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumda sosyo-kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip. Değişen koşullara uyum sağlayan, teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 30ar günlük 2 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 1.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri sınava girmeden 2. Meslek liselerinin bunların dışındaki bölümlerinden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar sınavsız yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme ile isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli Sayısal (SAY) puanı almaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: Peyzaj ve Süs Bitkileri alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü ve 30 günlük stajını başarıyla tamamlaması gerekir

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: 1. Her öğrenci dönem başında ders kaydı yaptırır ve derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam eder. 2. Bu koşulu sağlayan öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. 3. Başarı notu, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) notunun % 40, yarıyıl sonu sınav notunun % 60 ının toplamıdır. 4. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve harflerle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, dış mekân düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretim ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda ara elman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını kurabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri 4. Yarıyıl sonunda DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler.