ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İŞLETME YÖNETİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 5521423 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Eray TULUKCU
Koordinator E-mail eraytulukcu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme. Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme. Küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İşletme kavramı ve işletme bilimi
2 İşletmenin tarihçesi, işletmenin doğuşu, sanayi devrimi ve modern işletmecilik
3 İşletmenin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi( iktisat, hukuk, matematik vb.)
4 Örgüt (organizasyon) ve işletme kapsamına giren konular
5 Yönetim ve işletme yönetimi, işletmede yönetim seviyeleri
6 Yönetici kimdir? Yöneticinin rolleri ve yöneticide bulunması gereken nitelikler.
7 İşletmenin amaçları
8 İşletme yönetimin amaçları ve diğer başarı ölçütleri
9 ARA SINAV
10 Girişimci ve girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi
11 İş fikirleri üretmenin önemi, fırsat girişimciliği ve yaratıcı girişimcilik
12 Girişimci olma nedenleri ve Türkiye `de girişimci olma şekilleri
13 Girişimcinin başarı ve başarısızlık sebepleri
14 Küçük işletmelerin kuruluş süreci, yönetim, üretim, pazarlama ve finansmanı
15 Genel değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 10
Ödev : 2 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.İşletme kavramı ve işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2.Örgüt (organizasyon) ve işletme biliminin kapsamına giren konuları bilir 4
D.Ö.Ç. 3 3.Yönetim ve yönetici ile ilgili konuları bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 5.İşletme yönetimin amaçlarını, iş fikri üretmenin önemini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 4.İşletmenin amaçlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6.Girişim ve girişimcilik konularını bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20