ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ
Dersin Adı   TEMEL PEYZAJ TASARIMI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 5521212 3 / 1 4
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. doç.Dr. Muhittin Çelebi
Koordinator E-mail mcelebi selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Peyzaj Tasarımı konusunda temel oluşturacak bilgilerin kavranmasını, tasarım problemlerini çözüm üretme yetilerinin geliştirilmesini, biçim oluşturma yoluyla estetik yargının geliştirilmesini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 30 0 0 0 0 60
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
görsel destekli yüz yüze eğitim
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, İşleyiş yöntemi ve gerekleri Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
2 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, İşleyiş yöntemi ve gerekleri Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
3 Bir tasarımın oluşum aşamaları (süreç) Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
4 Tasarımda Organizasyon İlkeleri (Yakınlık, Benzerlik, Ayırıcı nitelik, Saydamlık) ve uygulamaları Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
5 Tasarımda Organizasyon İlkeleri (Yakınlık, Benzerlik, Ayırıcı nitelik, Saydamlık) ve uygulamaları Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
6 Tasarım Öğeleri (Nokta, Çizgi, Yön, Biçim, Aralık) ve uygulamaları Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
7 Tasarım Öğeleri (Doku, Renk, Değer, Hareket, Işık ve Gölge) ve uygulamaları Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
8 ara sınav
9 Tasarım İlkeleri (Tekrar, Ardışık tekrar, Uygunluk, Zıtlık) ve uygulamaları Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
10 Tasar İlkeleri (Kuram, Egemenlik, Denge, Birlik) ve uygulamaları Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
11 Tasarım öğelerinin bir arada kullanıldığı uygulamalar Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
12 Tasarım öğelerinin bir arada kullanıldığı uygulamalar Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
13 Tasarım ilke ve öğelerinin bir arada kullanıldığı uygulamalar Güngör, İ. H., Temel Tasar 2005: (Basic Design), ESEN OFSET Matbaası- İkitelli/ İSTANBUL Uzun, G., 1998: Temel Tasarım, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ç.Ü. Ziraat Fak. Ders Kitapları Yayın No: A-62, Adana
14 tasarım örnekleri
15 Öğrenci Sunumları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 15
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yaratıcılık potansiyelini harekete geçirebilme, analitik düşünebilme ve estetik yargıları geliştirebilme 4
D.Ö.Ç. 2 Etik ve estetik yargılar arasında bağ kurabilme 4
D.Ö.Ç. 3 Problemleri farklı bakış açılarından değerlendirebilme 3
D.Ö.Ç. 4 Tasarım kavramlarını mekansal boyutta yorumlayabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20