ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Eray TULUKCU

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Eray TULUKCU

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Hatice Feyza AKBULUT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Eray TULUKCU

Amacı: Organik tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında natif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da sonlandırılması temel amaç olmuştur. Ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir.

Vizyon: Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen, yenilikçi, sürdürülebilir bir eğitim sistemine sahip, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan, bölge insanın ufkunu açacak gelişmelere ön ayak olan, öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak.

Misyon: Üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine, toplumda sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayan, çağın ve teknolojik gelişmelerin gereklerini yerine getirecek nitelikli ve çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Organik tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik çevreyle dost yeni girdiler ve kültürel uygulamaları dayalı programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Meslek liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar ?Organik Tarım? ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istediklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli ?YGS-1? puanı almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en az %30 ve laboratuar çalışmalarının %20sine katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası, isterse sınavları, proje, ödev, sunum şeklinde yapabilir. Uygulamalı derslerde öğrenciler final sınavına girebilmek için uygulama çalışmalarından geçmek zorundadır. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en az %30 ve laboratuar çalışmalarının %20sine katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Ara sınav ve Genel imtihanlardan gerekli geçer notu almak zorundadır.

İstihdam Olanakları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, Organik tarım işletmelerinde, Organik pazarlarda, Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, Ziraat odalarında, Toprak analiz laboratuarlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİlerde çalışabilir, Kendi arazilerinde organik tarım yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Dikey geçiş sınavlarına girerek Yüksek öğrenim Kurumunun belirlediği fakültelere geçiş yapma hakkı kazanılabilmektedir. Ayrıca Açık öğretim fakültesi işletme programına kayıt yaptırma hakları vardır.