ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   Hayvansal Üretim İlkeleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 5515326 3,00 / 1,00 4,00
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Dr. Durmuş Ali CEYLAN
Koordinator E-mail daliceylan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Dr. Durmuş Ali CEYLAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Zootekni alanında yürütülen çalışmaların tanımlanması, çiftlik hayvanları ve ürünlerinin tanımlanarak üretim bilgilerinin edinilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 0 100
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konunun anlatılması, açıklanması, soru ve cevaplarla tartışma ve değerlendirme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş,Dersin Gerekçesi ve Önemi Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
2 Çiftlik hayvan yetiştiriciliğinin önemi, Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
3 Türkiyede hayvancılığın problemleri, 4 evciltme, çiftlik hayvanlarının zoolojik sistemdeki yeri, tür, ırk, hibrit kavramları, Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
4 Evciltme, çiftlik hayvanlarının zoolojik sistemdeki yeri, tür, ırk, melez ve hibrit kavramları, Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
5 Irkların sınıflandırılması Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
6 Türkiyede yetiştirilen sığır, koyun, keçi ırkları Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
7 Hayvansal üretimin bir tarım işletmesine olan katkısı Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya..
8 Çiftlik hayvanlarında üreme ve döl verimi Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
9 Ara sınav
10 Kızgınlık, tohumlama, gebelik ve doğum Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
11 Döl veriminin ölçülmesi Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
12 Memenin yapısı, laktasyon, sağım Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
13 Seleksiyon Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
14 Hayvan beslemede kullanılan yemler, Rasyon hazırlamada bilinmesi gerekenler, Rasyonda aranan özellikler Boztepe, S., Aytekin, İ. ve Kaplan, S. 2013. Zootekniye Giriş Ders Notları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Konya.
15 Genel değerlendirme
16 Genel sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Zootekni bilimini, Çiftlik hayvanlarını ve tanımlamalarını bilir 4
D.Ö.Ç. 2 Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen önemli çiftlik hayvan tür ve ırklarını tanır 4
D.Ö.Ç. 3 Çiftlik hayvan ırklarının morfolojik ve fizyolojik karakterlerini bilir 4
D.Ö.Ç. 4 Çiftlik hayvanlarında üreme, döl verimi ve denetimi konularını bilir 4
D.Ö.Ç. 5 Çiftlik hayvanlarında yetiştirme ve tohumlama şekillerini bilir 4
D.Ö.Ç. 6 Çiftlik hayvanlarında seleksiyonu bilir 4
D.Ö.Ç. 7 Yemler ve yem çeşitleri ve muhteviyatlarını bilir. Hayvan tür, ırk, yaş ve cinsiyetine göre rasyon hazırlayabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20