ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   GENEL KİMYA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 5515144 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Raziye KOÇAK
Koordinator E-mail rkocak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Raziye KOÇAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Atomdan başlayarak elementlerin özelliklerini, bileşiklerin oluşumuna ilişkin temel kanunlarla, modern gelişmeleri, maddenin katı, sıvı, gaz halleri ile bunların karışımlarının bazı özelliklerini,kimyasal ve bazı fiziksel olayların önceden tahminine olanak sağlayan termodinamik kanunları ve bu olayların hızlarını açıklayan kinetik ifadeleri özlü bir şekilde öğrencilere açıklamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıf içi ders anlatımı ve soru çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
2 Madde, maddenin temel kanunları, SI birim sistemi, anlamlı sayılar Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
3 Atom yapısı, elektron, proton, nötron, atomu belirleyen numaralar, atomal kütle, izotop ve izobar Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
4 Periyodik özellikler ,elementlerin elektriksel iletkenlikleri, atomal çapların değişimi, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
5 Anorganik bileşiklerin tanımı ve isimlendirme kuralları Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
6 Anorganik bileşiklerin tanımı ve isimlendirme kuralları Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
7 Formal yük, bağların polarlığı, dipol moment, koordinatif kovalent bağ Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
8 Ders tekrarı ve Ara Sınav
9 Mol kavramı, kimyasal tepkimeler, oksidasyon, redox tepkimeleri Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
10 Gazların özellikleri ve basınç, ideal gazların hal denklemi, gazların kinetik teorisi Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
11 Sıvıların genel özellikleri, viskozite, yüzey gerilim, buhar basıncı, buharlaşma ısısı ve entropisi Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
12 Katıların genel özellikleri, kristal türleri (metalik, iyonik, kovalent, molekülsel kristaller) Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
13 Çözeltiler, çözünme olayı, çözünme ısısı, konsantrasyon, konsantrasyon birimleri Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
14 Çözeltilerin buhar basıncı, çözeltilerin sayısal özellikleri, osmotik basınç Chang, R.,Genel Kimya Temel Kavramlar. Palme Yayıncılık. İstanbul, (2012)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : 1 2
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Maddenin yapısı hakkında bilgi edinme 4
D.Ö.Ç. 2 Atomun yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma 4
D.Ö.Ç. 3 Kimyasal bağların öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Molekül geometrisi hakkında bilgi edinme 4
D.Ö.Ç. 5 Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntıların öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Gazların genel özellikleri ve gazlarla ilgili yasalar hakkında bilgi edinme 4
D.Ö.Ç. 7 Sıvıların genel özellikleri ve sıvılarla ilgili yasalar hakkında bilgi edinme 4
D.Ö.Ç. 8 Katıların genel özellikleri ve katılarla ilgili yasalar hakkında bilgi edinme 4
D.Ö.Ç. 9 Çözeltilerin genel özellikleri ve çözeltilerle ilgili yasaları kavrayabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20