ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. DR. DURMUŞ ALİ CEYLAN
Fakülte Adı:  ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM Prg.
Ana Bilim Dalı:  ORGANİK TARIM
E-Mail :  daliceylan selcuk.edu.tr
Telefon : 0(332)447 56 21
Adres : Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu 42500 Çumra / KONYA Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu 42400 Karapınar/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu19992006
Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu2006 

  Akademik Yayınlar:

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR


Yüksek Lisans Tezi :

‘Konya İli ve İlçelerinde Arı Yetiştiriciliğinin Teknik ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma’, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, 2004. Hatay.


DoktoraTezi:

‘Farklı Bal Çeşitlerinde Isıtma Sıcaklığı, Isıtma ve Depolama Sürelerinin HMF ve Diastaz Sayısı Üzerine Etkileri’, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, 2016. Hatay.


Uluslararası Atıf İndeksli DergilerdeYayınlanan Makaleler (SCI& SSCI & AHCI) :

1-) Özcan, M., Ünver, A., Ceylan, D. A., Yetişir, R., 2004. ‘Inhibitory Effect of Pollen andPropolis Extracts’, Nahrung /Food, 48, 188 - 194, 2004

2-) Özcan, M., Arslan, D., Ceylan, D. A., 2006. ‘Effect of Inverted Saccharose on Some Properties of Honey’,  Food Chemistry, 99, 24 - 29, 2006


Ulusal-Uluslararası Hakemli Dergiler:

1-) Ceylan, D.A., 2001. ‘Taşkent Meslek Yüksekokulunda Arıcılık Eğitimi’,    Teknik Arıcılık Dergisi, , 73, 30 - 31,2001

2-) Özcan, M., Ceylan, D.A., Ünver, A., Yetişir, R. , 2003. ‘Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinden Sağlanan Polen ve Propolis Ekstraktlarının Antifungal Etkisi’, Uludağ Arıcılık Dergisi , 3, 27 - 37, 2003

3-) Akyol, E.,Yeninar, H., Şahinler, N.,Ceylan, D.A., 2009. ‘Büyük Balmumu Güvesi Galleriamellonella L.’nın (Lepidoptera: Pyralidae) Kontrolünde Karbondioksitin(CO2) Kullanımı’. Uludağ Arıcılık Dergisi. 9(1): 26-31, 2009

4-) Ceylan D.A.,Şahinler, N., 2016. ‘A research on determination of the technical andstructural characteristics of beekeeping in Konya province’

5-) Ceylan D.A., Gül, A., 2016. ‘Somephysico-chemical properties of different honey (pine honey, sunflower andcotton) types’  Journal of AgroalimentaryProcesses and Technologies,  22(2),51-55, 2016,

6-) Gül, A., Ceylan, D.A., 2016 'Bal Arısı (Apis mellifera L.) Spermasının Taze ve dondurularak Muhafaza edilmesi' (Preserving Honey Bee (Apis mellifera L.) Semen as Fresh and Frozen). Uludağ Arıcılık Dergisi, 16(2):76-84, 2016


Uluslararası Bildiriler:

1-)Yeninar,H., Akyol, E., Korkmaz, A., Ceylan,D.A., Şahinler, N., 2008. A StudyOn Determınıng The Effect Of Drug TreatmentSeason On Varroa (Varroa destructor) Populatıon Growt, "APIMEDICA andAPIQUALITY 2008" 2nd International Forum On Apitherapy, 9-12 June 2008,Roma / İtalya

2-) Akyol, E., Ceylan, D.A. 2009. ’Büyük Mum Güvesine (Galeria mellonella L.) Karşı Alternatif Mücadele Yöntemleri, 5. Ulusal, 1. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009.Konya/Türkiye

3-)Akyol, E.,Yeninar, H., Ceylan, D.A., Şahinler, N., 2010. ‘A Study on Determining theEffect ofDrug Treatment season on Varroa Population Growt’. 4th EuropeanConference ofApidology, 7-9 September 2010. Metu-Ankara/Türkiye

4-)Ceylan, D.A., Özcan, M.M., Endes, Z., 2012. ‘Production and Uses of Propolis’. International Scientificand Practical Conference “Innovations of Agrarian Science-To Enterprises ofAgro-Industrial Complex” 24-27 Nisan 2012, (BAP no:12701229) Perm-Rusya

5-)Şahinler, N., Ceylan, D.A.,   Gül, A.,  Şahinler, S., 2012 ‘Effect of DeterminationFerula Communis and Pimpinella Anisum on Honey Bee Colony Performance and BroodProduction’, The First Turkish Congress, Expo and Workshops on HoneyandHoneybee Products with International Participation. 22-26 th February, 2012Kayseri/ Türkiye

6-)Şahinler, N., Ceylan, D.A.,   Gül, A.,  Şahinler, S., 2016.  ‘Effect of determinantion Ferula communıs and Pimpinella anisum on honey bee colonyperformance and brood production’. 13th Asian Apicultural Association Conference, BDP-O-17624-26 April 2016 Jeddah, Kingdom ofSaudi Arabia

7-)Erzurum, O., Ciğer, Y., Ayöz, F., Çitil, Ö. B., Selveroğlu, Ö., 2016. ‘Geri Dönüşüm Kapsamında Elde Edilen Tam Otomatik Kuluçka Makinası’ 18. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi. 26-28 Nisan 2016. İstanbul/Türkiye

8-) Ceylan, D.A., 2016. ‘Ecology, The Position and Significance of Apiculture in Agricultureand Organic Beekeeping’. IV th International Scientific - PracticafConference Connecting Part for Functioning of Natural and Anthropogenic Ecosystems. 6-10 September 2016, lrkutsk, Russian,

9-) Ceylan, D.A., Gül, A., 2016. Some physico-chemical properties of different honey types. ISCAS 2016- Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences. 27-30 September. Antalya/Turkey

10-)Ceylan, D.A., Şahinler, N., 2016. A research ondetermination of the technical and structural characteristics of beekeping inKonya province. ISCAS 2016- Selçuk International Scientific Conference OnApplied Sciences. 27-30 September. Antalya/Turkey

11-) Akyol, E., Çakır, V., Yeninar, H., Ceylan, D.A., Yörük, A., 2016. ‘Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının (Ultrasonik Muamele ve Benmari Yöntemi) Balların Biyokimyasal Yapısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi’ 5. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 1-5 Kasım 2016 Ölüdeniz-Fethiye/Türkiye

12-)Uslu, N., Ceylan, D.A., Özcan, M.M, Özcan, M.M., 2016. ‘Ayçiçeği (Helianthusannuus) Ve Süpürge Otu (Callunavulgaris) Ballarının Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Mineral İçerikleri’ 5. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 1-5 Kasım 2016 Ölüdeniz-Fethiye/Türkiye


Ulusal Bildiriler:

1-) Ceylan,D.A., Şahinler, N. ,Konya İli Taşkent İlçesinde ArıcılığınYapısı, Problemlerive Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma,   3. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Ankara, 57 - 0, 2002

2-) Özcan, M., Ceylan, D.A., Ünver, A., Yetişir, R., Polen ve Propolis Ekstraktlarının Antifungal Etkisi, II. Marmara Arıcılık Kongresi,Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 28-30 Nisan 2003 Yalova.,1, 1, 47 - 47, 2003

3-) Şahinler,N., Ceylan,D.A., Gül, A., 1970'li Yıllardan Günümüze Türkiye Arıcılığının Değerlendirilmesi, II.Marmara Arıcılık Kongresi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 28-30 Nisan 2003 Yalova., 1, 1, 11 - 11, 2003

4-) Gül, A., Sahinler, N., Ceylan, D.A. , Ana Arı, Koloni İçin Önemi ve Yetiştirme Yöntemleri, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu 15-17 Ekim 2003. İzmir, 1 - 7, 2003

5-) Ceylan,D.A., Sahinler, N., Gül, A. ,Türkiye'de Görülen Önemli Bal Arısı Hastalıkları, Zararlıları, Korunma ve Mücadele Yöntemleri,   II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu 15-17 Ekim 2003. İzmir, 1 - 7, 2003

6-) Ceylan, D.A., Türkiye'de Arıcılık ve Arıcıların Başlıca Sorunları, Türkiye Arıcılığının sorunları ve Çözüm Önerileri, S.Ü. Taşkent Meslek Yüksekokulu, Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu, 10 Mayıs 2005, Konya 2005

7-) Ceylan, D.A., Cihanbeyli Yöresinde Arıcılığın Geliştirilmesi ve Ülke Ekonomisine Katkıları,  Cihanbeyli İlçesi Sosyo-Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesi; Mevcut Durum, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma. 6 Mayıs 2005, Cihanbeyli-KONYA - , 2005

8-) Saraç, T.B., Ceylan, D.A., 2006  Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Demografik Yapısı ve Meslek Yüksekokullarının Etkinliği, 4. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 2006. Bergama/İzmir-, 2006

9-) Durduran, S.S., Karataş, E.  Tuşat, E., Ceylan, D.A., Üstüner, Z., 2007. Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulunda Bilgi Sistemi Oluşturma Çalışmaları, TMMOB. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr.Osman Turan Kongre Merkezi, (CBS'2007 KTU) - , 2007,  Trabzon.

10-) Akyol, E.,Yeninar, H., Şahinler, N., Ceylan, D.A., Mum Güvesi (Greater Galeria MellonellaL.) Kontrolünde Karbondioksidin (CO2) Kullanimi, 3. Marmara Arıcılık Kongresi, 20-21 Ekim 2007, Bursa


Görev Alınan Projeler :

1-)Konya İli ve İlçelerinde Arı Yetiştiriciliğinin Teknik, Ekonomik ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.’ Proje No:03 M 1202, M.K.Ü Araştırma Fonu, Yardımcı Yürütücü, 2003. Proje süresi 2 yıl. Tamamlandı.

2-) ‘Taşıma ve Çevre Şartlarının Gezginci Arıcılık Koşullarında, Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonileri Üzerine Etkilerinin Belirlenerek Uygun Taşımacılık ve Kışlama Yöntemlerinin Geliştirilmesi’. Yardımcı Yürütücü. Proje süresi 3 yıl. Tamamlandı. TÜBİTAK.

3-) ‘Çakşır otu (Ferula communis)  ve Anason (Pimpinella anisum) Bitkisinin  Bal Arılarında Yavru Üretimi ve  Koloni Performası Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi’. Proje No: 108 O 012,  Yardımcı Yürütücü. Proje süresi 1 yıl. Tamamlandı. TÜBİTAK.

4-) TarımsalSistemde GPS ve GIS uygulamalarının yerinde incelenmesi. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ldv Projeleri. S.Ü. Hadim MYO adına Proje Sahibi, Tamamlandı. 4 hafta, ALMANYA

5-) “Hadim-Taşkent Organik Tarım Üretimini Yaygınlaştırma Eğitimi Projesi”. Mevlana Kalkınma Ajansı, TR-52-09-KIRSAL01-523., S.Ü. Hadim MYO adına Proje Sahibi ve Proje Yürütücüsü,  Proje Süresi: 10 ay, Tamamlandı, 2010

6-) ‘Yayla, Ayçiçeği, Pamuk ve Çam ballarının kalitesi üzerine farklı ısıtma (Ultrasonik ve Benmary ) yöntemlerinin etkisi’ S.Ü. BAP, Yardımcı Yürütücü, 2014, Proje süresi 2 yıl. Tamamlandı. 2017

7-) 'Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Çok Ölçütlü Karar AnalizleriKullanılarak En Uygun Arıcılık Yerlerinin Tespiti' S.Ü. BAP, Yardımcı Yürütücü, 2017, Proje süresi 1 yıl, Devam ediyor


Ulusal Proğramlarda Panelist Olma ve Diğer Sunumlar :

1-) ‘Cihanbeyli İlçesi Sosyo-Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesi; Mevcut Durum, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma’., 06 Mayıs 2005, Cihanbeyli – Konya

2-) ‘Türkiye Ariciliğinin Sorunlari ve Çözüm Önerileri’, S.Ü. Taşkent Meslek Yüksekokulu, Erol Güngör Konferans Salonu, 10 Mayıs 2005, Meram/Konya

3-) ‘Taşkent İlçesinde  Arıcılığın Yapısı, Problemleri ve Çözüm Önerileri’, M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı., Yüksek Lisans Semineri, 2002, Hatay.

4-) ‘1970’li Yıllardan Günümüze Türkiye Arıcılığının Değerlendirilmesi’, M.K.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı., Yüksek Lisans Semineri, 2003, Hatay.

5-) ‘Organik Arıcılık’, M.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı., Doktora Semineri, 2007, Hatay


Bilimsel ve Eğitici Toplantı Düzenleme:

1-) Türkiye Ariciliğinin Sorunlari ve Çözüm Önerileri (Ulusal), S.Ü. Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu, 10 Mayıs 2005. Meram/KONYA

2-) Gençlik ve Gençliğin Sorunları Konferansı, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu., 05.10.2007. Hadim/KONYA

3-)  Dış Ticaret Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Ulusal), S.Ü. Prof. Dr. Halil Cin Konferans Salonu, 18 Nisan 2008. Kampüs/KONYA

4-) Arazi Toplulaştırma, Uygulama, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 26 Mayıs 2008. Hadim-KONYA

5-) İş Hayatına Hazırlık ve Beden Dili konusunda Konferans ve Eğitim Semineri, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 20.12.2012. Hadim/KONYA

6-) Harita Üretiminde Mobil Tarama Teknikleri Konferansı, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 03.01.2013. Hadim/KONYA

7-) Hz. Peygamberin İnsana Verdiği Değer ve Gençlik konulu Konferans, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu,11.04.2013. Hadim/KONYA

8-) Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Haritacılık Konferansı, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 07.05.2013. Hadim/KONYA 

9-) Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 23 Mayıs 2013. Hadim-KONYA

10-) Kariyer Yönetimi ve İş Hayatında Mülakat Teknikleri Konulu Konferans, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu,18.12.2013. Hadim/KONYA 

11-) Beyin Gücünü Etkili Kullanma Sanatı Konulu Konferans, S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 27.12.2013. Hadim/KONYA

12-) Madde Bağımlılığı ve Narkotik Maddeler konulu Gençliğe yönelik konferans  S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 12.05.2014. Hadim/KONYA

13-) İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Konulu Konferans, S.Ü. Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 14.03.2016. Karapınar/Konya


Hizmet Ödülü:

Konya İli Taşkent İlçesi ve Bölgesindeki Yüksek Öğrenim Çalışmalarına ve Arıcılığı Geliştirme Faaliyetlerine Sağlanan katkı için. Taşkent Belediye Başkanlığı, 15.12.2016 Taşkent/Konya


Katıldığı Ulusal ve Uluslararası BazıToplantılar:

II. Ulusal MeslekYüksekokulları Sempozyumu, 2003. İZMİR

I. Ulusal Meslek YüksekokullarıMüdürler Toplantısı, 2004. NEVŞEHİR

1.Balkan Ülkeleri ArıYetiştiricileri Kongresi, 29-Mart- 1-Nisan-2007 İSTANBUL

III. Ulusal MeslekYüksekokulları Müdürler Toplantısı, 2007. ADANA

APIMEDICA and APIQUALITY 2008" 2ndInternational Forum On Apitherapy, 2008, Roma / İTALYA

IV. Ulusal MeslekYüksekokulları Müdürler Toplantısı, 2008. TRABZON

Tarımsal Sistemde GPS ve GIS uygulamalarınınyerinde incelenmesi. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ldv Projeleri Kapsamında incelemeve araştırma faaliyetleri. 2009. ALMANYA VE ÇEK CUMHURİYETİ

4th European Conference of Apidology, 7-9September 2010. METU-ANKARA 

V. Ulusal MeslekYüksekokulları Müdürler Toplantısı, 1-4 Aralık 2010.ISPARTA

IV.Marmara ArıcılıkKongresi (Uluslararası Katılımlı) 2–4 Aralık 2010. ÇANAKKALE

3.Uluslararası MuğlaArıcılık ve Çam Balı Kongresi 01–04 Kasım 2012 Marmaris/MUĞLA

12th Asian Apicultural Association Conference.24-27 April 2014. ANTALYA

IVth International Scientific - PracticafConference Connecting Part for Functioning of  Natural and Anthropogenic Ecosystems. 6-10 September 2016, lrkutsk,RUSSIAN,

ISCAS 2016- Selçuk International ScientificConference On Applied Sciences. 27-30 September. Antalya/TURKEY

5.Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi.1-5 Kasım 2016 Ölüdeniz-Fethiye/ TÜRKİYE

2.Ormanlarımız ve Arıcılık Çalıştayı. T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 4-Kasım 2016 Fethiye TÜRKİYE  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürü20042005
Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği 20042005
Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği 20062014
Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürü20062014
Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği20132016
Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürü2015 
Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği 2015 
Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan V.2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Taşkent Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.03/03/200425/08/2005
S.Ü. Hadim Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.14/09/200614/09/2014
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.14/09/201529/07/2016
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.29/07/201631/10/2016
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.31/10/201631/10/2019
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Elektrik Ve Enerji BölümüBölüm Başkan V.08/03/201724/09/2018
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Veterinerlik BölümüBölüm Başkani25/05/201825/05/2021

 Ek Bilgi

 Dersler