ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
Our quality Policy

 

 

KALİTE POLİTİKASI

Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu yönetimi olarak kalite politikamız;

  • Temel bilimsel ve stratejik araştırmaların yanı sıra kısa sürede toplumsal faydaya dönüşebilecek ve yakın çevreden başlayarak sanayi ve tarım sektörünün sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikte uygulamalı araştırmaları ve disiplinlerarası çalışmayı özendiren,
  • Evrensel bilimin üretilmesine ve geliştirilmesine zemin hazırlayacak alt yapıyı oluşturan ve bu çerçevede öğrencilerine ve öğretim elemanlarına gerekli desteği sağlayan,
  • Spora ve sosyal etkinliklere yönelik imkânları ve iyileştirmeyi esas kabul edip öğretim elemanlarını ve öğrencileri kendilerini yenilemeye, sürekli  öğrenmeye, araştırmaya, elde ettikleri araştırma sonuçlarını yayımlamaya teşvik eden,
  • Bilginin üretilmesine ve paylaşılmasına hiçbir kısıtlama getirmeksizin, öğretim ve araştırma programlarındaki özerkliği kabullenip koruyan,

     

  • Öğretim elemanlarına ve öğrencilerine düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri, araştırma programlarını bağımsızca hazırlayabilecekleri ortamları sunan, şeffaf, hoşgörülü ve demokratik bir yönetim modelini benimsemektir.

Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulunun bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmayı hedefleyen bir yükseköğretim kurumu olmak ve kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeler yapmak suretiyle gelişmeyi sağlamak kalite politikamızdır.

İSG POLİTİKASI

Yüksekokulumuzun, ön lisans eğitim ve öğretim sunumunda İş Sağlığı ve İş Güvenliğini ilgilendiren riskleri tespit ederek yasal mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemleri alarak okulumuzda yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek ve İSG performansını sürekli iyileştirerek eğitim ve öğretim hizmeti almalarını sağlamak İSG politikamızdır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Yüksekokulumuzun, ön lisans eğitim ve öğretim sunumunda kamu kurumlarının yasal şartlarına, kamu kurumları ile yapılan anlaşmalara ve çevreyi ilgilendiren ulusal yasal şartlara uymayı, çevresel kirliliğini en aza indirmeyi ve kaynakları israf etmeyerek sürekli gelişme içerisinde olmak çevre politikamızdır.