ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
BAP PROJE

 

BAP 05401065“Çögür İdris  ( Prunus mahaleb L.)  Seleksiyon Anaçlarının Kirece Dayanıklılıkları” Proje Yöneticisi:Yrd.Doç.Dr.Fatih ER   

Er, F. Mülayim,M. ve Kıvrak,N. 2002 Farklı Yetiştirme Ortamlarının  Karanfilin ( Dianthus caryaphyllus ) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. S.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 99-158, Konya

Bayraklı,F. ve Er, Fatih 1998 Hadim Aladağ bölgesindeki Bağlarının Beslenme Problemlerinin Belirlenmesi S.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 96-032, Konya

Öğüt, M., N. Kandemir, M. Akkaya, A. Goldstein. 2006. Yerel Azospirillum suşlarının mineral fosforu çözme (MPÇ) potansiyelinin araştırılması. GOP Üniversitesi, BAP (8-2004), (Yürütücü, Tamamlandı)

Kılıç, M., A.R. Brohi, M. Öğüt. 1999. Tokat topraklarında biyolojik azot fikse eden bazı bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması. GOP Üniversitesi, BAP (98-4), (Yardımcı araştırmacı, Tamamlandı)

D. Ali Ceylan. Konya İli ve İlçelerinde Arı Yetiştiriciliğinin Teknik, Ekonomik ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.” Proje No:03 M 1202, MKÜ Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2003. proje süresi 2 yıl. Tamamlandı.

Züleyha ENDES,      Konya Şartlarında  Bazı Yağlık Keten (Linum usitatissimum  L.)  Çeşit  ve  Populasyonlarında Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin  Belirlenmesi. S.Ü BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DOKTORA TEZ PROJESİ).

KTÜ BAP projesi: Türkiye’de üretilen değişik pekmez, pestil, köme ve tahin türlerinin kimyasal içeriğinin belirlenmesi ve biyolojik değerinin aydınlatılması (Yardımcı Araştırıcı). Öğr.Gör. Meryem KARA