ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
DPT PROJECTS

 

Orta Anadolu Bölgesi Tarım Topraklarında Bitkilerce Alınabilir Bor Miktarının Belirlenmesi, Bor Noksanlığı ve Toksitesinin Çözümü Üzerine Araştırmalar. DPT Projesi Proje no: 1999K120560 ,1998

DPT 2004-4 Karaman-Çumra yöresinde sağlıklı  ve  klorozlu elma ağaçlarının  beslenme durumunun dönemsel olarak  izlenmesi ve yöre topraklarında demir  gübrelemesinin etkinliği  üzerine bir araştırma    Proje Yöneticisi:Yrd.Doç.Dr.Fatih ER   

 DPT 2006-3 Şeker fabrikası atıklarından kireç sütü çamurunun biyokatı stabilizasyonunda kullanılması., Proje Yöneticisi  Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖĞÜT