ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
P.Ç.2 2. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını bilir ve bunu mesleki ile ilgili alanlarında kullanır.
P.Ç.3 3. Alanında edindiği temel seviyedeki bilgi ve becerileri kullanarak, veri toplar, yorumlar, değerlendirir, problemleri tanımlar ve delile dayalı çözüm teklifleri geliştirir.
P.Ç.4 4. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları, üretim teknolojilerini, bilişim teknolojilerini seçer ve bunları çözümlemede etkili olarak kullanır.
P.Ç.5 5. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçer, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizer, imalat detaylarını hazırlar, üretim teknolojilerini tespit eder.
P.Ç.6 6. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama, geliştirme ve problem çözme becerisi kazanır.
P.Ç.7 7. Malzemelerin seri üretimi için gerekli olan tüm kalıp ve bağlama aparatlarının tasarım ve maliyet analizini yapar ve üretime hazırlar.
P.Ç.8 8. Mekanizmaları tasarlar ve bu mekanizmalarda uygun güç ve kontrol teknolojilerini uygular.
P.Ç.9 9. Alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışma yapabilir.
P.Ç.10 10. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olup, alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.11 11. Hayat boyu öğrenmenin şuuruna sahip olup, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
P.Ç.12 12. Milli ve kültürel değerlere saygılı, sosyal sorumluluk ve mesleki etik değerlerin bilincine sahiptir.
P.Ç.13 13. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir