ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Kimya, mikrobiyoloji ve biyoteknolojinin temel konularında teorik bilgiye sahiptir.
P.Ç.2 2. Laboratuvarda bulunan makine-teçhizat ve araç-gereçlerin kullanımı konularında detaylı bilgiye sahiptir.
P.Ç.3 3. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç.4 4. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçleri hakkında gerekli bilgiye sahiptir.
P.Ç.5 1. Kimya, mikrobiyoloji ve biyoteknoloji alanlarında temel değerlendirmeler yapabilmektedir.
P.Ç.6 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
P.Ç.7 3. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışma yapabilir.
P.Ç.8 4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
P.Ç.9 5. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi sahiptir.
P.Ç.10 1. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyebilir ve etkin kullanabilir
P.Ç.11 2. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir.
P.Ç.12 3. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir
P.Ç.13 4. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmektedir.