ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   "ÇEVRE KİMYASI"
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 5523401 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Alp Tolga KIZILOĞLU
Koordinator E-mail athopa gmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Alp Tolga KIZILOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Laboratuar çalışmalarını yapabilecek ve yorumlayabilecek temel analiz bilgi ve pratiğini kazandırmak, faaliyetleri çevresel etkilerine göre değerlendirmek ve bu konuda sistematik ve multi-disipliner bir ekip çalışması mantığı kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, power point sunumu, animasyon sunumları, güncel video gösterimi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Genel bilgiler, Çeşitli asit?baz titrasyonları ve eğrilerinin çizimi. Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
2 Asidite Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
3 Alkalinite Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
4 Bulanıklık Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
5 Renk Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
6 Sertlik Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
7 Ders tekrarı ve Ara sınav Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
8 Klorür Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
9 Çözünmüş oksijen Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
10 Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
11 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
12 Katı maddeler Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
13 Demir, Mangan Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
14 Uçucu Asitler ve İz Elementler Çevre Kimyası. (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A) -Çevre Mühendisliği Kimyası (Samsunlu,A.,) -Su ve Atıksu Analizleri (Şengül, F ve Müezzinoğlu, A ) -Çevre Laboratuarı Tekniği Ders Notları (Başkaya,H.S.,)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - 40
Final   - 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 11
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Su ve atık sularla ilgili temel kavramları, kimyasal parametreleri ve problemleri açıklayabilme. 4
D.Ö.Ç. 2 Çeşitli kirletici parametrelerin çevresel etkilerini değerlendirebilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Çeşitli kimyasal parametrelerin uygulamalarını tanımlayabilme. 4
D.Ö.Ç. 4 Laboratuar çalışmalarını yapabilme ve yorumlayabilme. 4
D.Ö.Ç. 5 Deney sonuçlarını raporlayabilme. 4
D.Ö.Ç. 6 Arıtım prosesleri süresince cereyan eden çeşitli kimyasal reaksiyonları yorumlayabilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20