ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖĞÜT

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Meryem Kara

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Alp Tolga KIZILOĞLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet ÖĞÜT

Amacı: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, , kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen, yenilikçi, sürdürülebilir bir eğitim sistemine sahip, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan, bölge insanının ufkunu açacak gelişmelere ön ayak olan, öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak.

Misyon: Üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumda sosyo-kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip. Değişen koşullara uyum sağlayan, teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 30ar günlük 2 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin, Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi Lastik Teknolojisi, petrokimya, Plastik İşleme Plastik Teknolojisi Proses Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği Sınai Boya alanından mezun olanlar önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde yerleştirilebilirler.Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli YGS-2 puanı almaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav sonucunda Selçuk Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler orta öğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır. Fakülte/yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren on beş gün içinde başvurabilirler. Belirtilen sürede başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde ilgili Yönetim Kurullarınca başarı notları da belirtilerek karara bağlanır. Üniversitemiz ön lisans ve lisans birimlerine yatay geçişler ile üniversitemiz bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdaki derslerden geçer not alarak, stajları başarıyla bitirmek.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilmekte ve öğretim elemanı tarafından harf notu aralıkları belirlenmektedir. Sistem AKTS kredi durumuna göre 4 tam not üzerinden ortalamayı belirlemektedir.

İstihdam Olanakları: Laboratuar Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler Laboratuarlarda tekniker olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığında ve Bakanlığın laboratuar kısımlarında, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Kontrol Laboratuarları, Gıda Kontrol Laboratuarları, Atık Su Arıtma Tesisleri, Zirai Mücadele Enstitüleri, Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuarlarında, yem fabrikaları laboratuarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuarlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun olanlar ilgili mühendislik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.