ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
Dersin Adı   "GIDA ANALİZLERİ"
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 5523301 3 / 1 4
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Meryem KARA
Koordinator E-mail meryemkara selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Gıda analizleri metotlarının anlatılması ve sonuçların standartlarla karşılaştırılması ve öğrencilere laboratuar çalışması pratiği kazandırılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım Laboratuvar Uygulama Bilişim teknolojilerini kullanma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genel laboratuvar kuralları Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
2 Toplam titrasyon asitliği, pH Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
3 Gıdalarda kuru madde belirleme metodları Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
4 Soxhelet henkel yöntemi ile yağ tayini Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
5 Kjeldahl yöntemi ile protein tayini Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
6 Tuz tayini Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
7 ARA SINAV Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
8 Kjeldahl yöntemi ile protein tayini Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
9 Mikrobiyolojik analizler hakkında bilgi ve dikkat edilmesi gereken yöntemler, mikrobiyolojik sayım yöntemleri Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
10 Toplam aerob mezofil canlı sayımı Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
11 Toplam maya-küf sayımı Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
12 EMS yöntemi ile toplam koliform aranması Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
13 Staphy.aureus aranması, swap hazırlama Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
14 E.coli aranması Gıda Analizleri Doç. Dr. Canan Hecer Marmara Yayınevi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi :
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi :
Sunum ve Seminer Hazırlama :
Derse Özgü Staj :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Arazi Çalışmaları :
Vaka Çalışmaları :
Projeler :
Ödev :
Küçük Sınavlar :
Ara Sınav :
Final :
DERSİN AKTS KREDİSİ
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mevcut ekipmanlar ölçüsünde temel laboratuar cihazlarının kullanımını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Temel kimyasal analizlerini yapabilir ve sonuçlandırabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Mikrobiyolojik analizler hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamasını gerçekleştirebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20