ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
Dersin Adı   BİYOMEDİKAL CİHAZLAR
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 5523214 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Alp Tolga KIZILOĞLU
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Alp Tolga KIZILOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel olarak, organik kimyanın tanımlanması, kullanım amaçları, kullanılan yerler ve ilerde nerelerde gerekli olduğu anlatılmaktadır. Temel kimya bilgisine ek olarak, karbon kimyası olarak bilinen organik kimyanın tüm yönleriyle açıklanması yapılmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze, teorik olarak tüm konuların anlatılması ve tüm konularda fazla sayıda örneklerle çözümlerinin gösterilmesi şeklinde ders yapılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Organik kimyanın tanımı, tanıtımı ve sınıflandırılması Kitaplar, soru kitapçıkları
2 Alkanların tanımlanması, isimlendirme kuralları Kitaplar, soru kitapçıkları
3 Alkanların özellikleri, elde edilme yöntemleri, izomer kavramı Kitaplar, soru kitapçıkları
4 Alkanların halojenlerle oluşturduğu bileşikler ve isimlendirme Kitaplar, soru kitapçıkları
5 Alkanlar ve sikloalkanlar Kitaplar, soru kitapçıkları
6 Alkanlar ve alkillerin genel örneklerle çözümlenmesi ve isimlendirilmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
7 Alkenlerin tanımı, isimlendirme kuralları Kitaplar, soru kitapçıkları
8 Alkenlerin eldesi, düz zincirli ve dallı alkenlerde isimlendirme Kitaplar, soru kitapçıkları
9 Alkinlerin tanımlanması, isimlendirilmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
10 Dönem içi değerlendirme sınavı Kitaplar, soru kitapçıkları
11 Alkoller ve eterlerin tanımlanması, farkları ve isimlendirilmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
12 Aldehit ve ketonların tanımlanması ve isimlendirilmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
13 Karboksilli asitlerin tanımlanması ve isimlendirilmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
14 Aromatik hidrokarbonların tanımlanması ve isimlendirme kuralları Kitaplar, soru kitapçıkları
15 Tüm konulardan, kapalı formül bulunması, izomer üretimi Kitaplar, soru kitapçıkları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 4 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : 1 2
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kimya, mikrobiyoloji ve biyoteknolojinin temel konularında teorik bilgiye sahiptir. Laboratuvarda bulunan makine-teçhizat ve araç-gereçlerin kullanımı konularında detaylı bilgiye sahiptir. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçleri hakkında gerekli bilgiye sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışma yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyebilir ve etkin kullanabilir. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmektedir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20