ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
Dersin Adı   "ANALİTİK KİMYA I"
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 5523202 2 / 1 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kimyanın, branşlarında çok kullanacakları bölümünü oluşturan, analitik kimya dalını daha iyi tanımak, ilgili hesapları yaparak, istedikleri gibi prosesleri yönlendirmek ve laboratuar şartlarında her tür işlemi yapabilmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
İlgili bilimsel kitap ve soru kitapçıklarından yararlanarak, yüzyüze teorik anlatım şeklinde ders yapılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Periyodik cetvelin tanıtımı ve elementlerin öğrenilmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
2 Değerlik, iyon, nötr, bileşik terimlerinin örneklerle gösterilmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
3 Bileşik oluşturma, bileşik isimlendirme Kitaplar, soru kitapçıkları
4 Molekül formülünün oluşturulması ve belirlenmesi Kitaplar, soru kitapçıkları
5 Bileşikler, moleküller, atomlarda farklı işlemler Kitaplar, soru kitapçıkları
6 Mol kavramı, mol hesaplarına giriş Kitaplar, soru kitapçıkları
7 Bileşiklerde ve tepkimelerde mol hesaplamaları Kitaplar, soru kitapçıkları
8 Tepkime denkleştirme Kitaplar, soru kitapçıkları
9 Bileşik ve tepkimelerde mol, tanecik sayısı, molekül sayısı hesabı Kitaplar, soru kitapçıkları
10 Dönem içi değerlendirme Kitaplar, soru kitapçıkları
11 Konsantrasyon hesapları türleri Kitaplar, soru kitapçıkları
12 Yüzde oranları ve konsantrasyonları Kitaplar, soru kitapçıkları
13 Molarite kavramı, hesaplamalar Kitaplar, soru kitapçıkları
14 Normalite kavramı ve hesaplamalar Kitaplar, soru kitapçıkları
15 Mol, molarite ve normalite örneklerle çözümler Kitaplar, soru kitapçıkları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 7 12
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 2
Küçük Sınavlar : 2 1
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kimya, mikrobiyoloji ve biyoteknolojinin temel konularında teorik bilgiye sahiptir. Laboratuvarda bulunan makine-teçhizat ve araç-gereçlerin kullanımı konularında detaylı bilgiye sahiptir. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçleri hakkında gerekli bilgiye sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışma yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyebilir ve etkin kullanabilir. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmektedir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20