ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.6
Having ability of following current information, being productive in the area of technology and science,having a creative and wide angle point of view
P.Ç.7
Individualistically having self confidence of taking responsibility and having the skill of working efficiently in multidisciplinary teams
P.Ç.4
Acquiring skill and knowlede about how to produce economical, functional and competitive products.
P.Ç.3
Acquiring skill , knowledge and experiment about machines used in food industry and food processing principles.
P.Ç.2
Having the ability of using the machines necessary for quality control and food security in food laboratories.
P.Ç.8
Having the ability and effort of doing Research and Development and produce authentic ideas in order to respond to the development and demands of food sector.
P.Ç.1
Having skills and knowledge in order to be able to realise the production of food products in conformity with regulations , hygiene - sanitation standarts and Turkish Food Regulation.
P.Ç.9
Having obtained the ability of doing physical, chemical and microbiological analysis of food and commenting their results. Having professional and social ethical rules.
P.Ç.10
Having the conscience of lifelong learning necessity by following the developments in science and technology and having the will of innovating oneself continuously
P.Ç.5
Being able to use Turkish language efficiently in verbal and written communication.
P.Ç.15
Being able to acquire skill for computer programming, recording, and documentation.
P.Ç.14
Having ability of following current information, being productive in the area of technology and science,having a creative and wide angle point of view.
P.Ç.16
Individualistically having self confidence of taking responsibility and having the skill of working efficiently in multidisciplinary teams
P.Ç.19
Acquiring skill and knowlede about how to produce economical, functional and competitive products.
P.Ç.13
Acquiring skill and knowlede about how to produce economical, functional and competitive products.
P.Ç.12
Having the ability of using the machines necessary for quality control and food security in food laboratories.
P.Ç.22
Having the ability and effort of doing Research and Development and produce authentic ideas in order to respond to the development and demands of food sector.
P.Ç.11
Having skills and knowledge in order to be able to realise the production of food products in conformity with regulations , hygiene - sanitation standarts and Turkish Food Regulation.
P.Ç.23
Having obtained the ability of doing physical, chemical and microbiological analysis of food and commenting their results.
P.Ç.21
Having obtained the ability of doing physical, chemical and microbiological analysis of food and commenting their results.
P.Ç.24
Having professional and social ethical rules.
P.Ç.20
Having the conscience of lifelong learning necessity by following the developments in science and technology and having the will of innovating oneself continuously.
P.Ç.18
Being able to use Turkish language efficiently in verbal and written communication
P.Ç.17
Being able to use Turkish language efficiently in verbal and written communication
P.Ç.30
Being able to acquire skill for computer programming, recording, and documentatio
P.Ç.28
Having ability of following current information, being productive in the area of technology and science,having a creative and wide angle point of view.
P.Ç.32
Individualistically having self confidence of taking responsibility and having the skill of working efficiently in multidisciplinary teams
P.Ç.31
Acquiring skill and knowlede about how to produce economical, functional and competitive products
P.Ç.27
Acquiring skill , knowledge and experiment about machines used in food industry and food processing principles.
P.Ç.29
Acquiring skill , knowledge and experiment about machines used in food industry and food processing principles.
P.Ç.25
Having the ability and effort of doing Research and Development and produce authentic ideas in order to respond to the development and demands of food sector.
P.Ç.26
Having obtained the ability of doing physical, chemical and microbiological analysis of food and commenting their results
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.