ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
P.Ç.2 2. Gıda işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olabilme
P.Ç.3 3. Gıdaların üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu teknikleri uygulama becerisine sahip olma
P.Ç.4 4. Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak ve gıdalara özgü analiz yöntemlerini uygulayabilecek duruma gelebilme
P.Ç.5 5. Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
P.Ç.6 6. Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama becerisi
P.Ç.7 7. Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
P.Ç.8 8. Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
P.Ç.9 9. Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır
P.Ç.10 10. Bakış açısı ve ufku geniş, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanabilen, teknolojik yenilikleri takip edebilen ve organizasyon yeteneklerine sahip olabilme
P.Ç.11 11. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil sevgisi ve bilincine sahip çevre koruma bilincine ermiş okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme
P.Ç.12 12. Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
P.Ç.13 13. Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olmak
P.Ç.14 14. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak