ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 5519304 2 / 1 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Nihat TELLİ
Koordinator E-mail ntelli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı -Taze meyve ve sebzelerin yapısında bulunan bileşiklerin kimyasını özellikle de pigmentleri, fitokimyasalları ve enzimleri anlamalarını sağlamak -Taze meyve ve sebzelerde hangi mikroorganizmaların önemli olduğunu öğretmek - Geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak, meyve ve sebzelerin yeni teknolojiler kullanılarak nasıl işlendiğini göstermek - Meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında uygulanan işlem basamaklarının ne olduğunu ve meyve sebzeler üzerine etkisini öğretmek - Meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında kalitelerinde meydana gelen değişimleri öğretmek - Öğrencilerin, sağlıklı beslenme çerçevesinde, meyve ve sebzelerin yeni teknolojiler kullanılarak işlenmesinin önemini kavramalarını sağlamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 60 0 0 0 0 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Karbohidratlar, azotlu maddeler Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
2 Lipidler, vitaminler, mineral maddeler Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
3 Asitler, enzimler, fenolik maddeler Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
4 Fitokimyasallar, renk maddeleri Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
5 Bitkisel kökenli toksinler, katkı maddeleri Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
6 Enzimatik bozulmalar, enzimatik olmayan bozulmalar Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
7 Taze meyve ve sebzelerin mikrobiyolojisi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
8 Minimal işlenmiş meyve ve sebzelere giriş, hammadde seçimi, soyma, kesme ve dilimleme Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
9 Temizleme, yıkama (dezenfektan kullanımı), kurutma ve ambalajlama Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
10 Minimal işlenmiş meyve ve sebzelerin mikrobiyolojik güvenilirliği Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
11 Ara Sınav
12 Meyve ve sebzelerin ışınlanmasında kullanılan ışın kaynakları, radyasyon dozları Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
13 Otosterilizasyon Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
14 Işınlamanın meyve ve sebzelerde gelişebilecek mikroorganizmalar üzerine ve ürünlerin bileşimine etkisi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
15 Işınlanmış meyve ve sebzelerin güvenliği ve tayin yöntemleri Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 1. (2009). Bekir Cemeroğlu. 3. Baskı, Bizim Grup Basımevi, Kızılay/Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 11 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 6 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 1
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 1
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Meyve ve sebzelerin üretimine ilişkin bilgileri, kayıt altına alma becerisi kazanabilmek 4
D.Ö.Ç. 2 Kuramsal ve deneysel yöntemleri kullanarak, meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek düzeyde üretim gerçekleştirebilmek 3
D.Ö.Ç. 3 Meyve ve sebze işleme teknolojisi kapsamında, sorun çözme becerisi kazanabilmek 4
D.Ö.Ç. 4 Meyve ve sebzeleri işleme teknolojisi ile ilişkili gelişmeleri izlemek için yaşam boyu öğrenme becerisi kazanabilmek 4
D.Ö.Ç. 5 Meyve ve sebzelerin kimyasının ve mikrobiyolojisinin ne kadar önemli olduğunu kavrayabilmek 4
D.Ö.Ç. 6 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ile ilgili teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilmek 4
D.Ö.Ç. 7 Meyve ve sebzelerin sağlıkla olan ilişkisinin bilincine vararak, yeni teknolojilerin önemini kavrayabilmek 4
D.Ö.Ç. 8 Meyve ve sebzelerin işleneceği yönteme ilişkin, işlem basamaklarını gerçekleştirmek amacıyla uygun parametreler belirleyebilmek ve prosesi gerçekleştirebilmek 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20