ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İŞLETME YÖNETİMİ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 5519115 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hatice Berna POÇAN
Koordinator E-mail haticeberna selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Hatice Berna POÇAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İşletme yönetimi alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek,İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak,Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek,Alanına ilişkin bilgileri analitik olarak analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve çözüm becerisine sahip olmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İŞLETME YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
2 YÖNETİCİLİK VE YÖNETİM ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
3 İŞLETME YÖNETİMİ, İŞLETMENİN TANIMI , AMAÇLARI VE DOĞUŞU ,İşletmenin Ekonomik Yönü ve Ekonomik Gücü ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
4 İşletmenin Amaçları, İşletmenin İşlevleri ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
5 İşletme Türleri ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
6 İşletmelerin Sınıflandırılması ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
7 İşletmelerin Sınıflandırılması ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
8 Ara sınav
9 İşletme Kurmanın Nedenleri ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
10 İşletmenin Kuruluş Analizi ve Planlama Çalışmaları ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
11 İşletmenin Kuruluş Analizi ve Planlama Çalışmaları ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
12 Yönetim Fonksiyonları ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
13 Yönetim Fonksiyonları ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
14 Yönetim Fonksiyonları ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
15 Genel Değerlendirme ARSLAN, Metin: İşletme Yönetimi -1 Yayınlanmamış Ders Notları, Birecik, 2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 3 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 9
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, özel ve kamu işletmelerinde, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı olma, analiz, sentez ve değerlendirmeye ilişkin mesleki yeterlikler 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20