ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
GIDA İŞLEME
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Meryem KARA

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Meryem KARA

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Hatice Berna POÇAN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Meryem KARA

Amacı: Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında ?Gıda Teknikeri? ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Vizyon: Gıda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, alanıyla ilişkili sektörlerde teknik çalışmalar yapabilen mesleki yeterliliklere sahip elemanların yetiştirilmesini sağlamak ve ayrıca tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Evrensel bilgi idealine sahip yeterli bilgi ile donanmış özgüven sahibi elde ettiği bilgi ve pratikleri gıda üretimi, kalite güvence, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, mesleki etiğe sahip, yeniliklere açık, ilkeli gıda teknikerleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Çumra Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gıda İşleme bölümünde bulunan Gıda Teknolojisi Programı, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri içinde, ara eleman olarak işlev üstlenebilecek, gerekli bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda öğrenciler gıda kimyası, beslenme, gıda prosesleri, genel mikrobiyoloji gibi temel derslerden sonra tahıl teknolojisi, et teknolojisi, meyve ve sebze işleme teknolojisi, fermantasyon teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi alanlarında uygulamalı olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca programda öğrencilere ingilizce, laboratuvar tekniği ve bilgisayar işletmenliği eğitimleri de verilerek mezunların niteliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Gıda Teknoloji programı mezunlarına Önlisans diploması ve Gıda Teknikeri meslek ünvanı verilmektedir. mezun olan öğrenciler gıda üretim işletmeleri, belediyeler, tarım müdürlükleri, yemek fabrikaları ve laboratuarlarda teknik ara eleman ihtiyacını karşılamakta ayrıca Türk Gıda Kodeksinin izin verdiği gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışabilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik? hükümleri uygulanır

Mezuniyet Şartları: Gıda Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir

İstihdam Olanakları: Gıda Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) ?Gıda Teknikeri? olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM´nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)´ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin -Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.