ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
Have knowledge, skills required about math, technical sciences and gas installation technologies.
P.Ç.1
Energy and the knowledge of energy efficiency.
P.Ç.2
Apply technical safety, occupational health and safety rules.
P.Ç.11
Understand problems and their solutions in the application of advanced technologies related with gas and installation.
P.Ç.8
Use technical drawing ability effectively in the application for gas and installation technology, draw by computer and communicate through this way.
P.Ç.14
Use actual technics and tools at the field of gas and installation technology by additional technical training.
P.Ç.5
Do effectively deion, collection and use data, which are necessary to solve the natural gas heating and plumbing systems problems.
P.Ç.12
Work initially or as a team members. Evaluate and supervise objectively performance of people working under his responsibility.
P.Ç.6
Use data information and communication technologies, required at least by his professional field at for two Computer Operator.
P.Ç.9
Make operation, testing and maintenance / repair tasks within a specific period in accordance with relevant standards for natural gas network lines construction.
P.Ç.13
Well you can communicate effectively using the Turkish language and colleagues and speak a foreign language at a level that can communicate with their customers.
P.Ç.10
Natural gas, heating and plumbing know standards and specifications relating to the project.
P.Ç.4
Social responsibility, universal, has the social and professional ethics.
P.Ç.7
Management and Quality has information and related equipment control.
P.Ç.15
The necessity of lifelong learning becomes conscious.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.