ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
ELECTRIC AND ENERGY
ELECTRIC AND ENERGY
DPT PROJECTS

 

Orta Anadolu Bölgesi Tarım Topraklarında Bitkilerce Alınabilir Bor Miktarının Belirlenmesi, Bor Noksanlığı ve Toksitesinin Çözümü Üzerine Araştırmalar. DPT Projesi Proje no: 1999K120560 ,1998

DPT 2004-4 Karaman-Çumra yöresinde sağlıklı  ve  klorozlu elma ağaçlarının  beslenme durumunun dönemsel olarak  izlenmesi ve yöre topraklarında demir  gübrelemesinin etkinliği  üzerine bir araştırma    Proje Yöneticisi:Yrd.Doç.Dr.Fatih ER   

 DPT 2006-3 Şeker fabrikası atıklarından kireç sütü çamurunun biyokatı stabilizasyonunda kullanılması., Proje Yöneticisi  Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖĞÜT