ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ
Dersin Adı   ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 5514326 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Günel YILMAZ
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Günel YILMAZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmesidir. Bunun yanında öğrencilerin yapmış oldukları araştırmaları rapor haline getirmeleri ile ilgili temel bilgilerin kazanılması dersin amaçlarındandır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 90 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilim ve Bilimsel Bilgi MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
2 Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitleri MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
3 Araştırmanın Planlanması MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
4 Araştırma Yöntemleri MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
5 Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
6 Anket Formlarının Hazırlanması MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
7 Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
8 Vize Sınavı MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
9 Araştırmanın Kısımları MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
10 Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
11 Metin Aktarımları MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
12 Tablo, Şekil ve Grafikler MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
13 Etkili Yazma ve Yazım Kuralları MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
14 Noktalama İşaretleri ve Bitişik Yazılması Gereken Kelimeler MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi / Eğitim Dizisi, 2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 15 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci, bilim ve bilimsel bilginin ne olduğunu ifade eder. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Öğrenci, bilimsel araştırmanın amaç ve çeşitlerini sınıflandırır. 4
D.Ö.Ç. 3 6. Öğrenci, anket formları hazırlar. 4
D.Ö.Ç. 4 10. Öğrenci, yaptığı araştırma ile ilgili rapor hazırlar. 4
D.Ö.Ç. 5 7. Öğrenci, verileri düzenler ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 6 4. Öğrenci, araştırma yöntemlerini tanır. 4
D.Ö.Ç. 7 8. Öğrenci, tablo, şekil ve grafikleri ifade eder. 4
D.Ö.Ç. 8 9. Öğrenci, etkili yazma ve yazım kurallarını ifade eder. 4
D.Ö.Ç. 9 5. Öğrenci, veri çeşitleri ve veri toplama yöntemlerini sınıflandırır. 4
D.Ö.Ç. 10 3. Öğrenci, araştırmanın planlamasını yapar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20