ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ
Dersin Adı   YABANCI DİL-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 5514223 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt.Ali ALPTEKİN
Koordinator E-mail aalptekin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt.Ali ALPTEKİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yabancı Dil 2 dersinin amacı öğrenciye temel dilbilgisinin üzerine ek bilgiler katmak ve öğrencinin dil eğitiminin temel unsurlarından olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Öğrencinin günlük hayatta karşılaşabileceği durumlarla öğrendiği konuları bağdaştırmasını ve öğrendiklerini sınıf ortamında uygulayabilmesini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-cevap, bilgisayar destekli anlatım, rol yapma, görsel öge kullanımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ders ve ders notları hakkında genel bilgi verme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
2 Çoğul formları anlatma ve konuyu alıştırmalarla pekiştirme, `there is `there are konularını anlatma ve konuyu çoğul form konusuyla bağdaştırma ve alıştırmalar öğrenilenler sayesinde resimleri tanımlama ve cümle yapma -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
3 this, that, these, those anlatma ve alıştırmalarla pekiştirme `The Umbrella hikayesiyle okuduğunu anlamayı geliştirme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
4 Zaman ve mekan edatlarını anlatma ve bunlarla ilgili alıştırmalar yol tarifi konusunu anlatma ve konuyu edatlarla bağdaştırma harita yapma ve yol tarifiyle ilgili diyaloglar yapma -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
5 Günlük örnek diyaloglar verme okumayı ve anlamayı geliştirme emir cümlelerini anlatma öğretmenin söylediği emir cümleleriyle öğrencinin çizim yapmasını sağlama -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
6 Örnek diyaloglardaki gibi diyaloglar hazırlama ve canlandırma -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
7 Geçmiş zamanı anlatma ve çeşitli alıştırmalar yapma -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
8 `have/ has got konusunu anlatma ve alıştırmalar fiziki görünüş ve karakterleri konusunu anlatma, konularla ilgili kelimeler verme ve öğrencilerin arkadaşlarını kelimelerle tanıtmalarını sağlama -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
9 `have/ has got konusunu anlatma ve alıştırmalar fiziki görünüş ve karakterleri konusunu anlatma, konularla ilgili kelimeler verme ve öğrencilerin arkadaşlarını kelimelerle tanıtmalarını sağlama -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
10 Ara Sınav -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
11 Sınav sorularını cevaplama ve hataları açıklama -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
12 `can/ cant `should/ shouldnt konularını anlatma ve konularla ilgili alıştırmalar hedef dilde konuşma ve yazma alıştırmaları -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
13 Basit düzeyde çevirinin nasıl yapıldığını anlatma ve konuyla ilgili alıştırmalar -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
14 Öğrenilenlerle ilgili karışık alıştırmalar -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
15 Önceki ve bu dönemde öğrenilenlerle ilgili genel tekrarın yapılması -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Günlük hayatta kullanabileceği cümlelerle ders ortamında karşılaşır ve bunları yaşamlarında nasıl kullanacaklarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceği İngilizce kelimeler öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 3 Orta düzeyde İngilizce cümleler kurar 3
D.Ö.Ç. 4 Dilin dört becerisi olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini alıştırmalarla geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 5 Diyaloglar ve soru- cevaplarla hedef dilde konuşur. 4
D.Ö.Ç. 6 Öğrenci, Yabancı Dil 2 dersini aldıktan sonra basit ve temel düzeyde öğrendiği İngilizce dilbilgisi kurallarına yeni dilbilgisi kuralları ekler. 3
D.Ö.Ç. 7 Derste karşılaştığı konuların çoğu kendi yaşamıyla bağlantılı olduğu için öğrendikleri ilgisini çeker ve kalıcı hale gelir. 4
D.Ö.Ç. 8 Orta düzeyde verilen İngilizce metinlerini okur ve ilgili soruları cevaplar. 3
D.Ö.Ç. 9 Hedef dilden anadile veya anadilden hedef dile basit düzeyde çeviri yapar. 4
D.Ö.Ç. 10 Öğrendiği cümleleri günlük hayatta karşılaşabileceği diyaloglar içinde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 11 Ders ortamında oyunlar ve şarkılarla derse motive olur ve öğrendiklerinin çoğu kalıcı hale gelir. 3
D.Ö.Ç. 12 Orta düzeyde İngilizce cümleler yazar. 4
D.Ö.Ç. 13 Orta düzeyde dinlediği İngilizce cümlelerin eksiklerini tamamlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20