ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ
Dersin Adı   YABANCI DİL-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 5514123 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt.Ali ALPTEKİN
Koordinator E-mail aalptekin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt. Ali ALPTEKİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yabancı Dil 1 dersinin amacı öğrenciye temel dilbilgisi vererek, dil eğitiminin temel unsurlarından olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinden giriş düzeyinde beceri kazanmasını sağlayarak yabancı dil olarak İngilizcenin temelini kazandırmaktır. Verilen teorik bilgilerden çok günlük hayatta karşılaşabileceği durumlarda kullanabileceği İngilizce yapılarıyla ders ortamında öğrenciyi karşılaştırmak ve İngilizceyi günlük hayatında kullanabilmesini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-cevap, bilgisayar destekli anlatım, rol yapma, görsel öge kullanımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ders notları ve ders hakkında bilgi verme kendini tanıtma hedef dilde kendisi hakkında basit düzeyde cümleler kurarak kendini ve arkadaşını tanıtma -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
2 Genel dilbilgisi cümlenin ögeleri ve cümle düzeni present continuous (şimdiki zaman) anlatımı ve farklı türde alıştırmalarla pekiştirme oyunla şimdiki zamanı pekiştirme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
3 Simple Present Tense (geniş zaman) anlatımı ve farklı türde alıştırmalarla pekiştirme geniş zaman kullanarak cümleler yazma -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
4 Wh- questions (what, which, why, etc.) hakkında konu anlatımı, konuyla ilgili alıştırmalar yapma ve ilgilendikleri filmler, diziler, hobiler hakkında hedef dilde soru-cevap tekniğiyle wh- questions konusunu pekiştirme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
5 Bu haftaya kadar öğrenilen konularla ilgili tekrar ve alıştırmalarla pekiştirme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
6 Sayıları anlatma, yazdırma ve soru-cevap tekniğiyle sorgulama, günlük hayatta yaşını söyleme gibi sayıların kullanıldığı durumlardan örneklere pekiştirme cümlelerdeki yanlışları düzelterek öğrenilen konuların pekişmesini sağlama -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
7 like, dislike, love, hate fiillerinin cümlelerde kullanılış biçimlerini anlatma günlük hayatta hoşlandıkları, sevmedikleri şeyleri soru-cevap tekniğiyle hedef dilde pekiştirme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
8 Günlük hayatta kullanılan diyalog örnekleri okutma ve eksikleri tamamlama, bir kısmını değiştirip diyalogları okuma basit düzeyde metinleri okuma ve okuduğunu anlama -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
9 Günlük dilde kullanılabilecek bazı cümlelerin açıklanması ve nerelerde kullanıldığının tartışılması basit cümlelerle hedef dilde konuşma -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
10 Ara Sınav -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
11 Genel tekrarla öğrenilenlerin kalıcı hale gelmesini sağlama -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
12 Duygular ve hislerle ilgili sıfatların dinletilerek cümle içinde verilmesi ve açıklanması saatlerin anlatımı ve alıştırmaların yapılması basit düzeyde bilmecelerle okuma alıştırması ve anlamanın geliştirilmeye çalışılması -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
13 Hikaye uydurma, kelimelerin okunuşunu anadildeki okunuşuna benzetme gibi tekniklerle kelime öğrenme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
14 Öğrenilen kelimeler ve konularla ilgili bulmacalar, soru- cevaplar gibi alıştırmalarla konuları pekiştirme -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
15 Sınavdan önce genel tekrar yapılarak kalıcı öğrenmenin sağlanması -Essential Grammar in Use by Raymond Murphy b-English Grammar in Use by Raymond Murphy c-A First Course in Technical English d-Opening and Building Strategies by B.Abbs/I.Freebairn?
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Günlük hayatta kullanabileceği cümlelerle ders ortamında karşılaşır ve bunları yaşamlarında nasıl kullanacaklarını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 2 Basit düzeyde İngilizce cümleler yazar. 4
D.Ö.Ç. 3 Ders ortamında oyunlar ve şarkılarla derse motive olur ve öğrendiklerinin çoğu kalıcı hale gelir. 4
D.Ö.Ç. 4 Derste karşılaştığı konuların çoğu kendi yaşamıyla bağlantılı olduğu için öğrendikleri ilgisini çeker ve kalıcı hale gelir. 3
D.Ö.Ç. 5 Dilin dört becerisi olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini basit düzeyde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 6 Basit düzeyde verilen İngilizce metinlerini okur ve ilgili soruları cevaplar. 3
D.Ö.Ç. 7 Soru-cevap tekniğiyle hedef dilde konuşur. 4
D.Ö.Ç. 8 Öğrenci, Yabancı Dil 1 dersini aldıktan sonra, basit ve temel düzeyde İngilizce dilbilgisi kuralları hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 9 Basit düzeyde dinlediği İngilizce cümlelerin eksiklerini tamamlar. 4
D.Ö.Ç. 10 Günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceği İngilizce kelimeler öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 11 Basit ve temel düzeyde İngilizce cümleler kurar. 3
D.Ö.Ç. 12 Öğrenci, Yabancı Dil 1 dersini aldıktan sonra, basit ve temel düzeyde İngilizce dilbilgisi kuralları hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 13 Basit düzeyde dinlediği İngilizce cümlelerin eksiklerini tamamlar. 4
D.Ö.Ç. 14 Günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceği İngilizce kelimeler öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 15 Basit ve temel düzeyde İngilizce cümleler kurar. 3
D.Ö.Ç. 16 Öğrendiği cümleleri basit düzeyde diyaloglar içinde kullanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20