ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   CBSde Sunum Teknikleri ve Kartografik Tasarım
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 5522304 2 / 1 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Dr.Fatih SARI
Koordinator E-mail fatihsari selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde sunum tekniklerini öğrenmek ve çıktı ürünlerin kartoğrafik olarak tasarımının öğrenilmesi, tematik harita yapım yöntemlerinin ve tasarımının anlaşılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 60 40 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıf ortamında yüz yüze eğitim, bilgisayar ortamında uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri sunum teknikleri
2 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri sunum teknikleri
3 Grafik sunumlar
4 Raporlamalar ve sorgulamalar
5 Tematik harita yapım teknikleri
6 Tematik haritada renk ve semboller
7 Tematik harita tasarımı
8 Tematik haritalarda kartografik tasarım
9 Lejant tasarımı
10 Haritalarda etiketleme ve genelleştirme
11 Tematik harita üretimi uygulaması
12 Tematik harita üretimi uygulaması
13 Tematik harita üretimi uygulaması
14 Tematik harita üretimi uygulaması
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : 1 20 1 60
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 3
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde çıktı ürünlerini öğrenmek 4
D.Ö.Ç. 2 2. Verilerin görsel olarak hazırlanmasını sağlamak 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tematik harita yapım yöntemlerini öğrenmek 3
D.Ö.Ç. 4 4. Tematik haritaların kartografik olarak tasarımını yapmak 4
D.Ö.Ç. 5 5. Etiketleme ve harita üzerindeki işaretlerin tasarımının yapılması 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20